Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

5G

Artikkelin kategoriat: Kurssit ja koulutukset

Föreläsning med Per Ödling

5G innebär förbättringar för högre datahastigheter, kortare fördröjningar och högre tillförlitlighet. I ett första skede förväntas 5G främst tillfredsställa industrins behov, men på sikt kommer tekniken också möjliggöra att enskilda konsumenter får snabbare uppkoppling och förbättra täckningen i glesbygden.
Per Ödling berättar vad 5G är och vilka möjligheter det medför. Under kvällen tar Ödling upp oron över eventuella hälsoeffekter som uttrycks bland annat på sociala medier och det pratas om 5G-strålning och hälsofarorna med denna. Ödling visar exempel på vad som cirkulerar på sociala media och tar upp de 5G-orosanmälningar som börjar dyka upp i Österbotten. Per Ödling är professor i telekommunikation vid Lunds universitet.