Ohita valikko

Ande och Livs sommarkonferens 2022

Artikkelin kategoriat: Seminaarit, luennot ja kokoukset

Ande och Livs sommarkonferens 4-7.8.2022 - Jesus vårt hopp

Under de senaste åren har vår värld förändrats dramatiskt, kanske till och med på ett sätt som många av oss inte riktigt trodde var möjligt. Nu om någonsin har vi orsak att syna och vår själs ankare. Vad är ditt hopp i den här tiden?

Vår bön är att du under sommarens konferens skall bli befäst i det hopp som har getts oss. Bibeln säger det så klart: ”Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har utgjutits i våra hjärtan genom den Helige Ande” (Rom 5:5). Gud har gett sin egen Ande för att fylla ditt hjärta med kärlek. Vårt hopp står till Jesus. Han har öppnat vägen hem till Fadern. ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig” (Joh 14:6).

Är du sjuk? Under konferensen finns det möjlighet till förbön. I år vill vi speciellt be för dig som är sjuk. Det står att när Jesus såg folket fylldes han av medlidande och förbarmade sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde (Matt 9:36). Vi vill att du ska få vara som ett får som har en herde, vi vill att Guds kärlek ska få nå dig till helande och få nå ditt hjärta till befrielse.

Om du vill delta i hela konferensen eller i enskilda möten – anmäl dig!
Deadline för anmälan är 27.7.2022, efter detta datum kan du inte längre anmäla dig till måltider.
Alla måltidskostnader betalas in på förhand.

Torsdag 4.8
17.30 Kansliet öppet
18.30 Kvällsmöte / Olle Rosenqvist
20.30 Kvällsté

Fredag 5.8
9.00 Kaffe
9.30 Lovsång och tillbedjan
10 Undervisning / Boris Sandås
11.30 Lunch
(12.30 Samling för bönegruppsledare)
13 Bön och förbön i smågrupper
14.30 Kaffe
15-16.30 Undervisning / Daniela Persin
17 Middag
18.30 Kvällsmöte / Hans Weichbrodt
20.30 Kvällsté

Lördag 6.8
8.00 Morgonbön med Bernt och Johan
9.00 Kaffe
9.30 Lovsång och tillbedjan
10 Undervisning / Hans Weichbrodt
11.30 Lunch
(12.30 Samling för bönegruppsledare)
13 Bön och förbön i smågrupper
14.30 Kaffe
15-16.30 Undervisning / Daniela Persin
17 Middag
18.30 Kvällsmöte / Hans Weichbrodt
20.30 Kvällsté

Söndag 7.8
8.00 Morgonbön med Bernt och Johan
9.00 Kaffe
9.30 Lovsång och tillbedjan
10 Möte med nattvard / Hans Weichbrodt
11.30 Lunch
13.00 Avslutningsmöte / Olle Rosenqvist
14.30 Kaffe