Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Asiakaskokemus – sen kehittäminen ja johtaminen

Artikkelin kategoriat: Kurssit ja koulutukset

Koulutuksessa keskitytään asiakaskokemuksen ja asiakaslähtöisen toimintatavan johtamiseen ja sen kehittämiseen.

Yrityksen ihmiset yhdessä mahdollistavat muutokset ja ovat se kulttuuri, jonka myös asiakkaat kohtaavat. Kun yritys auttaa asiakasta onnistumaan, ostamaan ja sitä kautta sitoutumaan, kaikki voittavat! Mitä tämä vaatii tämän päivän johtajalta?

Asiakaskokemuksen johtaminen vaatii yritykseltä kokonaisymmärrystä nykytilasta ja tulevasta suunnasta sekä rohkeutta tehdä valintoja. Jotta asiakaslähtöisestä ajattelusta on mahdollista tulla vahva syke yrityksen kulttuuriin, on mietittävä mistä kaikki rakentuu. Se on mm. ymmärrystä asiakkaiden tarpeista, yrityksen tavoitteiden strategian toteutumista, hyvinvoivia työyhteisöjä, valmentavaa johtamista ja avointa vuorovaikutusta.