Ohita valikko

Bibelundervisning

Artikkelin kategoriat: Kurssit ja koulutukset

Bibelhelg: Den kristna familjen.

Gästtalare: pastor Luke Wolfgramm, som arbetar i Novosibirsk, Ryssland. Han kommer att undervisa på engelska med översättning till svenska och simultantolkning till finska. Ett inledande föredrag hålls av Ola Österbacka: Bakgrund och nuläge i Norden.
Bibelhelgen fortsätter på söndag i Vasa kl 11.