Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Celia skolning för lärare och bibliotekarier

Artikkelin kategoriat: Kurssit ja koulutukset

Celia skolning för lärare och bibliotekarier

Celia lånar ut skönlitteratur och läroböcker kostnadsfritt till kunder som har svårt med läsningen. Det finns läroböcker för grundskola, gymnasium och yrkesläroverk. Litteraturen kan lånas från adressen www.celianet.fi eller genom Pratsam Reader-programmet (för mobiltelefoner).
Alla som använder Celiamaterialet ska vara registrerad. Datero erbjuder en minikurs som handlar om hur man registrerar sig på Celia och ger handledning i användning av materialet.

Anmäl dig senast kl 12 fredag 5.3.