Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Celia skolning för lärare och bibliotekarier

Artikkelin kategoriat: Kurssit ja koulutukset

Celia skolning för lärare och bibliotekarier

Celia lånar ut skönlitteratur och läroböcker kostnadsfritt till kunder som har svårt med läsningen. Det finns läroböcker för grundskola, gymnasium och yrkesläroverk. Litteraturen kan lånas från adressen www.celianet.fi eller genom Pratsam Reader-programmet (för mobiltelefoner).
Alla som använder Celiamaterialet ska vara registrerad.
Lärarna har rätt att registrera sina elever som Celiakunder.
Det här förutsätter att skolan (eller någon annan enhet) registrerar
sig som institutionskund på Celia och att man namnger en ansvarsperson för enheten.
Man kan även bli Celiakund via Datero eller via de lokala biblioteken.
Datero erbjuder en minikurs som handlar om hur man registrerar sig på Celia och ger handledning i användning av materialet.
Skolningen ordnas på distans och kostnadsfritt våren 2020.
Anmäl dig via hemsidans anmälningsblankett för yrkesverksamma. http://www.datero.fi/tjanster/yrkesverksamma/kursanmalan-for-yrkesverksamma/