Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Dragnäsbäck – gränsstaden

Artikkelin kategoriat: Seminaarit, luennot ja kokoukset

Temakväll i Dragnäsbäcks kyrka

Dragnäsbäcks kyrkas vänner rf ordnar en kväll med temat ”Dragnäsbäck – gränsstaden” torsdag 17.10. med början kl. 18 i Dragnäsbäcks kyrka. Inledningen hålls av yrkesutbildningsråd Timo Kantokari, som med bilder och ord illustrerar de förändringar, som ”Bäckin” genomgått.

Sedan Vasa stad flyttades till nuvarande ställe efter Vasa brand blev Dragnäsbäck ett växande förstadsområde, som dock var delar av Böle och Gerby byar i Mustasaari socken. Men redan tidigare fanns det en ridväg från Gerby över Dragnäsbäck till Vasa och sedan Vasas uthamn började byggas i Brändö sund på 1780-talet byggdes en väg genom Dragnäsbäck ut till hamnen. Dragnäsbäck blev i början av 1900-talet ett attraktivt område för nya industrier med Bocks bryggeri, Kronan (Kemira), Spetsfabriken, Lindemans nätfabrik, Österberg m.m. som välkända inslag i Bäckins historia.

En betydande förändring skedde år 1935 då Dragnäsbäck inkorporerades med Vasa stad. Lite mer än 6000 invånare blev då Vasa-bor då ett område om ca 826 ha överfördes till Vasa.

Så välkomna till Dragnäsbäcks kyrka torsdag 17.10. kl. 18 för att ta del av berättelser och bilder av Dragnäsbäck. Ta gärna med egna bilder och berätta era egna historier om Bäckin!