Ohita valikko

Fredagsträffen

Artikkelin kategoriat: Musiikki ja viihde Seminaarit, luennot ja kokoukset

För dig som är dagledig men ännu inte senior

Är du mellan 18 och 65 år och dagledig? Kom med på Fredagsträffen som ordnas en gång i månaden. Vi träffas under fria former över en kopp eftermiddagskaffe. Teman för samlingarna planeras enligt behov och önskemål.

Nästa träff: 14.2 kl. 13-15. Tema: Anna Stenman berättar om Röda Korsets fältsjukhus i Bangladesh

Datum för kommande träffar våren 2020:
20.3
17.4
15.5
12.6
kl. 13-15

Träffarna hålls i samlingsrummet i Folkhälsanhuset Närpes vid södra ingången med infart från Närpesvägen 16.
Servering: 3€

För mer info kontakta ledaren Harriet Ström på tel. 045-1648810 eller per e-post hstrom16@gmail.com

Ingen anmälan. Välkommen med!

Fredagsträffen arrangeras inom projektet ilaag – tillsammans i Österbotten. Ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsans förbund och Röda Korset Österbottens svenska distrikt. Se www.folkhalsan.fi/ilaag