Ohita valikko

Guidad vandring längs järnåldersleden

Vi vandrar den 1,8 km långa vandringsleden och får höra om järnåldern i Nissashaga, Storsjön.

Samling vid parkeringen invid Malax kyrkas klockstapel kl. 18.00. Därefter kör vi i samlad grupp till Storsjön, ca. 10 km.
Vandringen tar ca. 1,5 timmar.