Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Läsnä vaikkei paikalla - etäopetusta verkossa Ryhmä 1

Artikkelin kategoriat: Kurssit ja koulutukset

Verkkokoulutukset etäopetuksen tueksi

”Etäopetuksen aktivointi ja vuorovaikutuksen tukeminen”
Mi­ten opet­ta­jan läs­nä­oloa ja ope­tus­ta voi­daan to­teut­taa ver­kon vä­li­tyk­sel­lä? Mitä haas­tei­ta, ky­sy­myk­siä ja mah­dol­li­suuk­sia etä­o­pe­tuk­seen siirtymiseen liit­tyy?