Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Pörtom byafest

En byafest för såväl ung som gammal med mycket program.

En kväll där gammal som ung träffas och umgås på sportplanen.
Program med bl.a. picnic, kubbturnering, sånguppträdanden, lekar och annat skoj.
Arrangör Pörtom Uf och Pörtom byaråd