Ohita valikko

Prata svenska

En praktisk kurs i svenska på tjänstemannanivå, både inom offentliga och privata sektorn.

Kursens mål är att deltagarna ska utveckla språkkunskaper i svenska och kunna använda språket aktivt i vardagliga situationer på arbetet. Efter genomförd kurs ska deltagaren kunna göra presentationer på svenska, delta i förhandlingar, uttrycka sin åsikt och argumentera för den, skriva personliga och formella meddelanden.