Ohita valikko

Program för barnfamiljer

Kuntsi museum för modern konst

I Vasa stads museer bjuds det under vardagarna i juli på program särskilt för barnfamiljer.

På tisdagarna bekantar man sig under en kort rundvandring med konstutställningarna i Kuntsi museum för modern konst. Efter rundvandringen får deltagarna själva göra konst av naturmaterial i en workshop.

Finskspråkigt program börjar kl. 11 och svenskspråkigt kl. 14. Programmet pågår cirka en timme.

Inträde och verkstäder är gratis för under 18-åringar. Ytterligare uppgifter om utställningarna www.vasastadsmuseer.fi .