Ohita valikko

SAMTALSGRUPP I JAKOBSTAD

Artikkelin kategoriat: Kurssit ja koulutukset

SAMTALSGRUPP I JAKOBSTAD

Är du orolig för din närståendes psykiska ohälsa och för din egen ork?
Känner du dig ensam i din situation?
Samtalsgruppen i Jakobstad är öppen för alla och avgiftsfri. I gruppen diskuterar vi både fritt men vi bearbetar även specifika ämnen som är relevanta för anhöriga till personser med psykisk ohälsa. I gruppen kan vi dela känslor och upplevelser som deltagarna möter i sin vardag. Vi diskuterar också vården, socialskyddet och hur vi i första hand bör tänka på att ta hand om oss själva för att orka. I gruppen är kamratstödet det viktigaste, men vi kan också använda oss av olika övningar och om intresse finns bjuda in gäster.
Gruppen har tystnadslöfte.
Samtalsgruppen i Jakobstad leds av handledare Ulrika Vestergård-Denward
Meddela före du kommer med första gången!
Anmälningar: info@finfamipohjanmaa.fi