Ohita valikko

SÖDERFJÄRDEN 100 JUHLAPÄIVÄ Meteoriihellä

Söderfjärdenin kuivatuksen 100-vuotisjuhla sunnuntaina 16.6. klo 13

Sommaren 2019 har hundra år förflutit sedan Söderfjärdens torrläggning inleddes.
Söndagen den 16 juni kommer föreningar kring Söderfjärden att arrangera en 100-årsfest vid besökscentret Meteoria Söderfjärden, där fokus ligger på det stora torrläggningsprojekt som under åren 1919-1927 omvandlade platsen från havsvik till jordbruksbygd. Vid festen skall en minnessten över torrläggningen och dess tillskyndare avtäckas.
Festtal av docent Holger Wester. Föreläsning om Söderfjärdens torrläggning och täckdikning av dräneringstekniker Rainer Rosendahl.
Musik och sång av Hasse Martin, Maj-Britt Martin och Leif Skinnar samt Solf Blåsorkester.
En historisk traktorkavalkad,m.m.
Försäljning av Kvarken-fisksoppa och kaffe samt böcker och föreningsmaterial.
Festen är gratis och öppen för alla.
Lokal värd för evenemanget är Meteoria-sektionen inom Sundom bygdeförening. Festarrangörer är alla hembygdsföreningar runt Söderfjärden: Stundars, Munsmo hembygdsförening, Sundom bygdeförening, Malax museiförening, Söderfjärdens torrläggningsföretag och Söderfjärdens hembygdsförening