Ohita valikko

Svenska sommarkurs 3 - Swedish Summer Course 3

Artikkelin kategoriat: Kurssit ja koulutukset

En kurs för personer, som redan kan svenska, men vill lära sig mera och fördjupa sina kunskaper i språket.

Under kursens gång har deltagaren möjlighet att bredda sin vokabulär i vardagliga ämnen och även bekanta sig med nya teman: att diskutera ämnen som berör familjeliv, språk, natur, historia och geografi och annat aktuellt och intressant.
Efter kursen kan deltagaren använda svenska språket i vardagssituationer – hemma, på arbetsplatsen och i butiken, svara i telefon och på e-post, samt berätta om sitt liv och diskutera vardagliga ämnen flytande