Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Temadag om Story of God i Kvevlax församlingshem

Artikkelin kategoriat: Seminaarit, luennot ja kokoukset

Förbundet Kyrkans Ungdom ordnar tillsammans med Kvevlax församling en temadag om Story of God (8.2.2020).

Förbundet Kyrkans Ungdom ordnar tillsammans med Kvevlax församling en temadag om Story of God (8.2.2020). Materialet som temadagen om Story of God bygger på har utarbetats av den amerikanske författaren Caesar Kalinowski, och temadagen kommer att ledas av Jonathan Silfverberg.

Visionen med temadagen är att erbjuda redskap åt församlingsbor, församlingsanställda och andra att klarare kunna urskilja bibelns röda tråd och se hur de olika bibelberättelserna hänger ihop och tillsammans artikulerar Guds frälsningsplan. Temadagen är samtidigt tänkt att fungera som inspirationsdag för församlingsanställda som är intresserade av att eventuellt tillämpa Story of God i den egna konfirmandundervisningen. Story of God bygger på Guds egen berättelse, och i det gemensamma utforskandet av denna berättelse får vi samtala om en mängd frågor som berör oss som människor.

Under temadagen erbjuds lunch mot en avgift på 5 € (endast kontant betalning) till de deltagare som gjort en förhandsanmälan via Förbundet Kyrkans Ungdoms hemsida (https://www.kyrkansungdom.fi/story-of-god/).