Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25op UEF, AY7025100 2020 verkko, 25 op

Artikkelin kategoriat: Kurssit ja koulutukset

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25op (UEF, AY7025100 (2020) verkko, 25 op

Työ- ja organisaatiopsykologia tarjoaa erilaisissa työtehtävissä toimiville, omaa ammatillista osaamista kehittäville, opiskelijoille ja muuten aiheesta kiinnostuneille tukea työelämän muuttuviin tilanteisiin.

Opinnot soveltuvat esimerkiksi:

henkilöstöhallinnon tehtävissä toimiville
sosiaali- ja terveysalan toimijoille
täydennyskoulutuksesi
tutkinto-opintoihin sivuaineeksi

Opintojen kuvaus:
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuudessa tutustutaan työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Lisäksi opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä mm. digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen vuorovaikutustilanteissa.