Ohita valikko

Viittomakielen alkeiskurssi

Opi keskustelemaan yksinkertaisista asioista viittomakielellä.

Viittomakielen kieliopin perusteet, tuntemusta kuurojen yhteisöstä ja kulttuurista. Harjoittelemme viittomista dialogin, kertomisen, laulujen ja leikkien avulla. Arjen perusviittomat: henkilöt, tunteet, askareet, värit, vaatteet, ruoat, säät, luonto ja ympäristö, eläimet, esineet, kohteliaisuudet, aikakäsitteet, verbit, adjektiivit, kysymyssanat, numerot ja sormiaakkoset.