Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Writing Academic English online ayKENG9212 VY, 5 op

Artikkelin kategoriat: Kurssit ja koulutukset

Writing Academic English (online) (ayKENG9212) VY, 5 op

Kurssin käytyään opiskelija on tietoinen tieteellisen kirjoittamisen tyypillisistä piirteistä. Hän tunnistaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija kehittää kriittistä ja analyyttista lukutaitoaan, osaa tuottaa ja arvioida tieteellisiä tekstejä sekä tunnistaa englantia vieraana kielenä käyttävän kirjoittajan kohtaamat haasteet. Opiskelija oppii myös mitä tarkoitetaan plagioinnilla ja tieteellisellä vilpillä.

Learning outcomes:
After the course the students will be able to:
– apply the characteristics of academic writing when constructing their own texts
– write a short academic paper in their own subject field in English
– paraphrase and summarize for academic purposes
– quote academic sources in appropriate referencing style
– apply academic ethical principles
– revise and comment critically on own and other’s texts