Olet täällä

Tietoa kaupungista

Tarkastuslautakunta

Kaupunginvaltuuston alainen tarkastuslautakunta (TARLA) huolehtii valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä, valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastustoimeen kuuluvat tarkastuslautakunta, tarkastusyksikkö ja jhtt-tilintarkastajayhteisö.

Tarkastuslautakunnan jäsenet
esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
 

Tarkastuslautakunnan kokouspäivät kevät 2018: TARLA 29.8.2017 § 33
6.2. 13.3. 10.4. 8.5. 29.5.

Tarkastuslautakunta kokoontuu:
aika: tiistai klo 17.15
paikka: Tarkastusyksikö Vaasanpuistikko 17, kerros 5
Lautakunnan työn luonteesta johtuen jokaisen kokouksen lopussa varmennetaan / tarkastetaan seuraavan kokouksen ajankohta.

Tarkastuslautakunnan tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika: pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen
paikka: kaupungin verkkosivut (Vaasan kaupungin hallintosäännön § 162 mukaisesti)
lisätietoja: Matti Rosvall

Arviointi ja tilintarkastus