Olet täällä

Tietoa kaupungista

Tarkastustoiminta

Tarkastustoimintaan kuuluu sisäinen tarkastus, toiminnan ulkoinen arviointi ja lakisääteinen tilintarkastus.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on kaupunginhallituksen alaista toimintaa. Sisäisen tarkastuksen tehtäviin kuuluu hallinto- ja talousprosessien tarkastaminen sekä osallistuminen riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hallinnon kehittämiseen.

Vaasan kaupungin tarkastussääntö §§ 13-18

Vaasan kaupungin keskushallinnon toimintasääntö § 10

Vaasan kaupungin sisäisen valvonnan ohje

 


Arviointi ja tilintarkastus

Kaupunginvaltuuston alainen tarkastuslautakunta huolehtii valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä, valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastustoimeen kuuluvat tarkastuslautakunta, tarkastusyksikkö ja jhtt-tilintarkastajayhteisö.

Tarkastuslautakunnassa on 10 jäsentä, joista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Lautakuntaa avustavassa tarkastusyksikössä on 2 viranhaltijaa.

Vaasan kaupungin tarkastussääntö