Olet täällä

1 § Arkistotoimen toimintaohjeiston soveltaminen

Kaupungin arkistotoimen järjestäminen kuuluu arkistolain mukaan kaupunginhallitukselle. Tämä toimintaohjeisto on lain nojalla annettu sääntö, jonka määräyksiä noudatetaan kaupungin arkistotoimessa sen lisäksi, mitä laeissa, asetuksissa, kansallisarkiston ohjeissa tai kaupungin johtosäännöissä on määrätty.

2 § Arkistotoimi

Arkistotoimen tehtävänä on

-varmistaa asiakirjojen käytettävyys, joka käsittää