Olet täällä

Koe Vaasa

Teatteritaide

Teatteritaiteessa harjoitellaan ilmaisun perustaitoja. Teatteritaiteen harrastaminen on toiminnallista ja oppiminen tapahtuu omakohtaisen tekemisen kautta. Oppilas tutustuu teatterin osa-alueisiin: näyttelijäntyöhön, dramaturgiaan, ohjaajantyöhön, puvustukseen ja maskeeraukseen, lavastukseen sekä valo- ja äänisuunnitteluun. 6-7 vuotiaille järjestetään teatteri-, tanssi- ja sirkusmix, jossa lapsi tutustuu eri esittävän taiteen lajien perusteisiin vuoden aikana. Varsinainen teatteritaiteen opetus alkaa 8-vuotiaana ja jatkuu aina 18-vuotiaaksi.
TaiKon - Teatteri/Teater

Teatteritaiteessa oppilas oppii:
- ilmaisemaan itseään teatteritaiteen keinoin
- jäsentämään elämää kertomuksina
- toimimaan vastuullisesti ryhmässä
- vaikuttamaan teatterin keinoin ryhmän taiteelliseen prosessiin
- erottelemaan teatteritaiteen eri lajeja

TEATTERITAIDE 2019-2020

Lisää tietoa kurssista ja ilmoittautuminen linkistä kurssin yhteydessä 1.5.2019 alkaen. Lopulliset ryhmäjaot ja lukujärjestykset ilmoitetaan ilmoittautuneille viimeistään elokuun alkupuolella sähköpostitse. Ruotsinkielisen opetuksen tiedot ruotsinkielisillä sivuilla.


TEATTERI-, TANSSI- JA SIRKUSMIX 1

2011-2012 SYNTYNEET

6-7 vuotiaille järjestetään teatteri-, tanssi- ja sirkusmix, jossa lapsi tutustuu eri esittävän taiteen lajien perusteisiin vuoden aikana. 

75 €/lukukausi > suomenkielinen ryhmä
ke klo 17.00-18.00, 21.8-4.12.2019 / 8.1-22.4.2020
opettajina: Viivi Sjöblom (tanssi, sirkus), Maria Vuori (teatteri, sirkus)
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=337

75 €/lukukausi > ruotsinkielinen ryhmä
tor kl. 17.00-18.00, 22.8-5.12.2019 / 9.1-7.5.2020
lärare: Mia Wiik (dans), Anna Weidinger (cirkus), Marja Vuori (teater)
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=11593

TEATTERITAIDE 2 
2010-2011 SYNTYNEET

98 €/lukukausi
ma klo 17.00-18.30, 19.8.-2.12.2019 / 13.1.-4.5.2020
opettaja: Marja Vuori
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=78

TEATTERITAIDE 3A
2007-2009 SYNTYNEET

98 €/lukukausi
ke klo 17.00-18.30, 21.8.-4.12.2019 / 8.1.-22.4.2020
opettaja: Kalle Halmén
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=78

 

TEATTERITAIDE 3B
2007-2009 SYNTYNEET

98 €/lukukausi
ti klo 18.00-19.30, 20.8.-3.12.2019 / 7.1.-21.4.2020
opettaja: Kalle Halmén
http://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=13879
 

TEATTERITAIDE 4
2004-2006 SYNTYNEET

98 €/lukukausi
ke klo 18.30-20.00, 21.8.-24.12.2019 / 8.1.-22.4.2020
 

TEATTERITAITEEN TEEMAOPINNOT
2001-2003 SYNTYNEET

122 €/lukukausi
ma klo 18.30-20.30, 19.8.-16.12.2019 / 13.1.-4.5.2020
opettaja: Marja Vuori
 

TEATTERIPAJA VÄHÄKYRÖ 1 Kyrölän nuorisotalo

2007-2012 SYNTYNEET

Opettaja Helena Väänänen. 98 €/lukukausi
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=4941

TEATTERIPAJA VÄHÄKYRÖ 2 Kyrölän nuorisotalo
2001-2006 SYNTYNEET

Opettaja Helena Väänänen. 98 €/lukukausi
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=4940


Teatteritaiteen opetuksen laajuus

Teatteritaidetta voi opiskella yleisen oppimäärän mukaisesti. Opetus koostuu kahdesta opintojaksosta; teatteritaiteen perusteet 7 – 12-vuotiaille ja teatteritaiteen työpajaopinnot 13-16-vuotiaille. Oppilas voi halutessaan jatkaa opintojaan työpajassa 18-vuotiaaksi asti. Uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan elokuussa 2018. Näin ollen ryhmäjaot ovat hieman muuttuneet ajatellet tulevaa lukuvuotta. Myös ryhmien nimet ja ikäjakauma on muuttunut lukuvuodelle 2018-2019. Päivitämme sivujamme uusien opetussuunnitelmien osalta kesällä.  

Teatteritaiteen perusopinnot I, 7 – 8-vuotiaat
2 vuotta, á 60 min/krt
 
vuosi 1
Tarinoiden keksiminen ja kertominen teatteritaiteen keinoin
 
vuosi 2
Lähtökohtana on valmis satu/tarina, jota työstetään
 
Teatteritaiteen perusopinnot II, 9 – 10-vuotiaat
2 vuotta, á 90 min/krt
 
vuosi 3
Lähtökohtana on valmis näytelmäteksti, jota työstetään
 
vuosi 4
Dramatisointi ryhmän kanssa
 
Teatteritaiteen perusopinnot III, 11 – 12-vuotiaat
2 vuotta, á 90 min/krt
 
vuosi 5-6
Teatteri kehollisuus ja kehontuntemus
 
Teatteritaiteen perusopinnot: yhteensä 5 vuotta, á 60 h/vuosi = 300 h
 
Teatteritaiteen pajaopinnot 1, 13 – 14-vuotiaat
2 vuotta, á 90 min/krt
 
vuosi 1
Teatterilajeihin tutustuminen. Opettajan ja ryhmän valinnan mukaan tehdään produktio yhdestä valitusta teatterilajista.
 
vuosi 2
Teatterin osa-alueisiin tutustuminen. Yhteinen produktio muiden taideaineiden kanssa. Vastuualueina esim. lavastus, puvustus, valo- ja äänisuunnittelu jne.
 
Teatteritaiteen pajaopinnot 2, 15 – 16-vuotiaat
2 vuotta, á 120 min/krt
 
vuosi 3
Teatterihistoriaan perehtyminen; klassikkonäytelmä
 
vuosi 4
Yhteistyöproduktio; ideasta esitykseen.
 
Teatteritaiteen pajaopinnot: yhteensä 4 vuotta, á 60 h/vuosi = 288 h
 
Teatteritaiteen opinnot yhteensä 608 tuntia.

Teatteritaiteen opetussuunnitelma, lyhennetty versio

Näet opetussuunnitelman kokonaisuudessaan tästä:

 

Opetuksen tarjonta

Yleinen oppimäärä Vaasassa teatteritaiteessa muodostuu opintokokonaisuuksista.. Opetusryhmät muodostetaan huomioiden oppilaiden ikä sekä edistyneisyys. Ryhmäkoko sekä varhaisiän että perusopinto- ja työpajaopintoryhmissä on pääasiassa10-15 oppilasta. Opintoihin kuuluvat myös opintoretket, näyttelykäynnit sekä itsenäinen työskentely (esim. kotitehtävät).

Opintojen laajuus ja teemat

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on vähintään 500 tuntia. Opintojen laajuuden laskennallisena perustana on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia.

Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen perusteissa oppilas oppii
- Ilmaisemaan itseään teatteritaiteen keinoin
- Jäsentämään elämää kertomuksina
- Toimimaan vastuullisesti ryhmässä
- Vaikuttamaan teatterin keinoin ryhmän taiteelliseen prosessiin
- Erottelemaan teatteritaiteen eri lajeja

Teatteritaiteen perusteet – opintokokonaisuudet 1-5(6)

Opintokokonaisuuksien aikana oppilas tutustuu teatteritaiteen perusteisiin ja teatterin eri muotoihin. Opetuksessa painotetaan vuorovaikutustaitojen harjoittamista ja osallistumista teatterinomaiseen ryhmässä tapahtuvaan toimintaan. Teatteri- ja roolileikkien avulla vahvistetaan oppilaan ilmaisu- ja havaintokyvyn kehittymistä. Opetuksessa tuetaan oppilaan henkilökohtaisen taiteellisen näkemyksen kehittymistä.

Oppilas tutustuu teatterin osa-alueisiin: näyttelijäntyöhön, dramaturgiaan, ohjaajantyöhön, puvustukseen ja maskeeraukseen, lavastukseen sekä valo- ja äänisuunnitteluun. Oppilas saa monipuolisia kokemuksia esitysten valmistamisprosesseista ja esiintymisestä. Opintojen aikana valmistetaan pienimuotoinen esitys. Oppilasta opastetaan keskustelemaan teatteritaiteen käsittein omasta ja muiden työskentelystä sekä arvioimaan sitä. Opintojen aikana tutustutaan teatteriin ja sen toimintaan sekä mahdollisuuksien mukaan vieraillaan teatteriesityksissä.

Perusteet I, (7)8 – 9-vuotiaat

 • Minä ja ryhmä; vuorovaikutustaitojen harjoittamista ja osallistumista teatterinomaiseen ryhmässä tapahtuvaan toimintaan
 • Teatterin ja roolileikkien avulla tuetaan oppilaan luovia prosesseja rohkaisemalla ja kehittämällä oppilaiden ideoita.
 • Harjoitellaan kokonaisilmaisua liikkeen, äänen ja mimiikan avulla

Perusteet II, 10 – 13-vuotiaat

 • Tutustutaan teatterin eri osa-alueisiin
 • Oppilas saa monipuolisia kokemuksia esitysten valmistamisprosesseista ja esiintymisestä
 • Opastetaan keskustelemaan teatteritaiteen käsittein omasta ja muiden työskentelystä sekä arvioimaan sitä

Teatteritaiteen työpajaopinnot - opintokokonaisuudet 7-10

Työpajoissa syvennetään teatteritaiteen ilmaisullista ja teknistä osaamista sekä teatteritietoutta. Työpajoissa voidaan tehdä yhteistyötä muiden taidealojen kanssa ja kutsua eri alojen asiantuntijoita vierailijoiksi, käydä teatteriesityksissä ja tutustumisvierailuilla sekä esittää omia produktioita muualla.

Työpaja I, 13 – 14-vuotiaat

 • Teatterilajeihin tutustuminen (yhteen tai useampaan)
 • Oppilas osallistuu esityksen suunnitteluun, valmistamiseen ja sen toteuttamiseen
 • Perehdytään yhteen tai useampaan teatterin osa-alueeseen: näyttelijä-työhön, dramaturgiaan, ohjaajantyöhön, lavastustaiteeseen, valo- ja äänisuunnitteluun tai teatteripuvustukseen ja maskeeraukseen.´
 • Oppilas saa omakohtaisia kokemuksia esitysprosessista ja toimimisesta työryhmän jäsenenä.

Työpaja II, 15 – 16-vuotiaat

 • Oppilas tutustuu teatterin historiaan ja nykymuotoihin omakohtaisen tekemisen, teksti- ja esitysanalyysien avulla
 • Oppilas saa kokemuksia kokeilevasta ja tutkivasta teatterista.
 • Oppilas syventää esiintymistaitojaan
 • Opetuksessa tuetaan ja kehitetään oppilaan yksilöllistä ilmaisua.
 • Oppilas tutkii, analysoi ja edelleen kehittää omaa taiteellista ilmaisukykyään.
 • Ideasta esitykseen

Opetuksessa käytetään näyttelijätyön menetelmiä tai muita yksilöllistä työskentelyä tutkivia menetelmiä.