Olet täällä

Tietoa kaupungista

Teknisten liikelaitosten johtokunta

Vaasan talotoimen osalta johtokunta 1) päättää vuokrausperiaatteista, sisäisten vuokrien osalta kaupunginhallituksen määrittelemien suuntaviivojen pohjalta 2) päättää kaupungin tarvitsemien tilojen vuokralle ottamisesta 3) laatii kaupungin toimitilahankkeiden hankesuunnitelmat tulosalueiden tekemien tarveselvitysten pohjalta sekä suunnittelee ja toteuttaa uudisrakennus- ja perusparannushankkeet valtuuston hyväksymien toimitilahankinnan yleisten menettelytapaohjeiden pohjalta. Vaasan Veden osalta johtokunta 4) päättää vesi- ja jätevesimaksuista, liittymis- ja toimitusehdoista sekä Vaasan Vesiliikelaitoksen muista maksuista.

Teknisten liikelaitosten johtokunnan jäsenet
esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Teknisten liikelaitosten johtokunnan kokouspäivät 2018:  Teknisten liikelaitosten johtokunta 20.12.2017 § 29
30.1. 20.2. 27.3. 24.4. 22.5. 19.6. 11.9. 9.10. 13.11. 11.12. Teknisten liikelaitosten johtokunta voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista hallintosäännön mukaisesti.

Teknisten liikelaitosten johtokunta kokoontuu:
aika: tiistai klo 16.30
paikka: pääsääntöisesti Tekninen virasto Kirkkopuistikko 26 A, kerros 2
Teknisten liikelaitosten johtokunta voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista.

Teknisten liikelaitosten johtokunnan tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä: Teknisten liikelaitosten johtokunta 12.9.2017 § 2
aika: kokousta seuraavana tiistaina
paikka: kaupungin internetsivuilla
lisätietoja: Hanna Pekkala p. +358 40 739 7273 ja +358 6 325 4068 hanna.pekkala@vaasa.fi
lisätietoja: Jari Jantunen p. +358 40 056 4294 ja +358 6 325 4173 jari.jantunen@vaasa.fi