Olet täällä

Tietoa kaupungista

Teknisten liikelaitosten johtokunta

Vaasan talotoimen osalta johtokunta 1) päättää vuokrausperiaatteista, sisäisten vuokrien osalta kaupunginhallituksen määrittelemien suuntaviivojen pohjalta 2) päättää kaupungin tarvitsemien tilojen vuokralle ottamisesta 3) laatii kaupungin toimitilahankkeiden hankesuunnitelmat tulosalueiden tekemien tarveselvitysten pohjalta sekä suunnittelee ja toteuttaa uudisrakennus- ja perusparannushankkeet valtuuston hyväksymien toimitilahankinnan yleisten menettelytapaohjeiden pohjalta. Vaasan Veden osalta johtokunta 4) päättää vesi- ja jätevesimaksuista, liittymis- ja toimitusehdoista sekä Vaasan Vesiliikelaitoksen muista maksuista.

Teknisten liikelaitosten johtokunnan kokouspäivät 2018: 
30.1.
20.2.
27.3.
24.4.
22.5.
19.6.
11.9.
9.10.
13.11.
11.12.
Johtokunta voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksistai.

Johtokunta kokoontuu:
tiistaisin klo 16.30 pääsääntöisesti Teknisessä virastossa Kirkkopuistikko 26 A 2. kerros

Johtokunnan tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
kokousta seuraavana tiistaina kaupungin internetsivuilla
lisätietoja: Hanna Pekkala ja  Jari Jantunen

Sivun päätöksiin liittyvät pöytäkirjat:
Teknisten liikelaitosten johtokunta 20.12.2017 29 kokouspäivät
Teknisten liikelaitosten johtokunta 12.9.2017 2 järjestäytyminen

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
Teknisten liikelaitosten johtokunnan jäsenet