Olet täällä

Tietoa kaupungista

Teknisten liikelaitosten johtokunta

Vaasan talotoimen osalta johtokunta 1) päättää vuokrausperiaatteista, sisäisten vuokrien osalta kaupunginhallituksen määrittelemien suuntaviivojen pohjalta 2) päättää kaupungin tarvitsemien tilojen vuokralle ottamisesta 3) laatii kaupungin toimitilahankkeiden hankesuunnitelmat tulosalueiden tekemien tarveselvitysten pohjalta sekä suunnittelee ja toteuttaa uudisrakennus- ja perusparannushankkeet valtuuston hyväksymien toimitilahankinnan yleisten menettelytapaohjeiden pohjalta. Vaasan Veden osalta johtokunta 4) päättää vesi- ja jätevesimaksuista, liittymis- ja toimitusehdoista sekä Vaasan Vesiliikelaitoksen muista maksuista.

kokouspäivät 2019:
 22.1.
19.2.
19.3.
16.4.
21.5.
18.6.
20.8.
17.9.
22.10.
19.11.
20.11. keskiviikko
17.12.

kokoukset pidetään:
pääsääntöisesti tiistaisin klo 16.30 Teknisen viraston 2. kerroksessa Kirkkopuistikko 26 A
Johtokunta voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksistai.

kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä:
kokousta seuraavana tiistaina kaupungin internetsivuilla

lisätietoja: Hanna Pekkala ja Jari Jantunen

sivuun liittyvät pöytäkirjat:
Teknisten liikelaitosten johtokunta 19.2.2019 9 kokouspäivän muutos
Teknisten liikelaitosten johtokunta 11.12.2018 64 kokouspäivät 2019

sivuun liittyvät linkit:
Teknisten liikelaitosten johtokunnan jäsenet
Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset