Olet täällä

9.11.2018 - 10:00

Kaksi ryhmäperhepäiväkotia lakkautetaan

Vaasan kaupungin ryhmäperhepäiväkodit Muurahainen ja Pikku-Lassi lakkautetaan 1.1.2019 alkaen. Päätökseen vaikuttavat epätarkoituksenmukaiset tilat, alhainen käyttöaste sekä säästövaatimukset. Vaasassa avautuu myös uusia päivähoitopaikkoja vuoden alussa.

Isolahdessa sijaitsevassa Muurahaisessa ja Teeriniemellä sijaitsevassa Pikku-Lassissa on tällä hetkellä hoidossa yhteensä 16 lasta.

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Merja Martin kertoo, että ryhmäperhepäiväkoti Muurahainen sijaitsee kerrostaloasunnossa, jota ei ole suunniteltu isojen ryhmien jatkuvaan käyttöön.

- Siellä ei yksinkertaisesti happi riitä, koska ilmastointi ei ole riittävää tavallisessa kerrostaloasunnossa. Myöskään piha ei täytä nykymääräysten vaatimuksia, kertoo Martin.

Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Lassissa lakkauttamisen suurimpana syynä on käyttöaste, sillä lapsia on hoidossa vain neljä.

Uusia päiväkotipaikkoja vuoden alussa

Viimeisen viidentoista vuoden aikana Vaasassa on jouduttu tilapäisesti perustamaan hoitopaikkoja epätarkoituksenmukaisiin tiloihin kuten juuri kerrostaloasuntoihin, kun lapsimäärät ovat lisääntyneet.

- Tällaisissa tiloissa toimintaa on voitu lakkauttaa sitä mukaa, kun uusia päiväkoteja on rakennettu.

Vaasassa avautuu uusia päivähoitopaikkoja vuoden alussa esimerkiksi Pukinjärvelle (palvelusetelipäiväkoti Pikku Poni) sekä steinerpäiväkoti Tiitiäiseen Vöyrinkaupungille, kertoo Martin.

Lakkauttamispäätökseen on vaikuttanut myös talouden tasapainottamistarve. Lakkauttamisista syntyvä säästö on vuositasolla arviolta 220 000 euroa.

Perheille tieto uudesta hoitopaikasta mahdollisimman pian

Jokainen perhe, jota asia koskee, on saanut tiedon, ja vanhemmilla on mahdollisuus toivoa uutta hoitopaikkaa lapsilleen. Lapset, joiden hoitopaikka nyt lakkautetaan, ovat etusijalla muihin hakijoihin nähden paikkoja jaettaessa.

- Perheet saavat tiedot uusista hoitopaikoista viimeistään joulukuun alussa. Tällöin uuteen hoitopaikkaan tutustumiselle jää myös aikaa ennen vuoden vaihdetta, Martin kertoo.

Ryhmäperhepäiväkotien henkilökunnan kanssa on käyty yhteistoimintaneuvottelut lokakuun aikana, eikä ketään irtisanota. Henkilökunta saa myös esittää toiveita uudesta sijoituspaikastaan.

Uusimmat

Lampaita niityllä
20.5.2019
Vaasan kaupungin viheralueyksikkö hankki viime keväänä ensimmäistä kertaa kesälampaita maisemanhoitajiksi Vanhaan Vaasaan. Kokeilu toimi niin hyvin, että lampaita hankittiin kesätöihin myös tänä...