Olet täällä

5.11.2018 - 14:59

Kauppapuistikon kiertoliittymän rakentaminen vaikuttaa alueen liikennejärjestelyihin

Kauppapuistikon kiertoliittymä, ympäristösuunnitelma
Kauppapuistikon kiertoliittymän rakentaminen Hietalahdessa alkaa 8.11.2018. Hanke sisältää turbokiertoliittymän ja siihen liittyvien katujärjestelyjen rakentamisen. Lisäksi rakennetaan kävely- ja pyöräilyalikulkukäytävät Kauppapuistikon ajoratojen ali.

Rakentamisalue sijaitsee moottoritien päässä, Hietalahden eritasoliittymän kohdalla. Rakentaminen tapahtuu kolmessa vaiheessa ja valmistuu syksyn 2019 aikana. Pääurakoitsija on MRP Risberg Oy.

Kävely- ja pyöräilyväylä sekä ajorata pohjoiseen suljetaan rakentamistöiden ajaksi

Rakentamistyöt alkavat puuston poistolla sekä väliaikaisen rampin rakentamisella moottoritien ja Rantamaantien välille.

− Rakentamistöiden takia suljetaan nykyinen moottoritien alittava kävely- ja pyöräilyväylä Hietalahdenpuiston ja Rantamaantien välillä. Kevytliikenne ohjataan Bragentien alikulun kautta ja Hietalahdenkadun kävely- ja pyöräilyväylälle, kertoo Vaasan kaupungin rakennuspäällikkö Jan-Ove Ingo.

Noin kahden viikon sisällä alkavat varsinaiset rakentamistyöt moottoritien itäpuolisella ajoradalla, jolloin myös autoliikenne siirtyy väliaikaisiin järjestelyihin. Moottoritien pohjoiseen eli keskustan suuntaan johtava ajorata suljetaan rakennusalueeksi. Autoliikenne ohjataan käyttämään moottoritien etelän suuntaan vievää ajorataa. Rakennusalueen kohdalla moottoritien vastakkaiset ajosuunnat muuttuvat yksikaistaisiksi. Nykyisten ramppien liikenne toimii normaalisti.

Kiertotiejärjestelyt mahdollistavat kiertoliittymän ja uusien alikulkusiltojen rakentamisen.

− Liikennejärjestelyt on pyritty suunnittelemaan huolella, mutta todennäköisesti ne tulevat aiheuttamaan pientä viivettä matka-aikoihin aamu- ja iltapäiväruuhkan aikana. Toivomme tienkäyttäjiltä malttia työmaa-alueella liikuttaessa, MRP Risberg Oy:n toimitusjohtaja Ari Mäkelä toivoo.
 

Liite

Uusimmat