Olet täällä

8.8.2017 - 10:33

Kulttuurilla ja koulutuksella lisää vetovoimaa

taiteiden_yo.jpg
Vaasan kaupungin sivistystoimi viettää toimintavuotensa avajaisia 8.8.2017. Uuden kauden tavoitteena on kirkastaa kulttuuri- ja koulutuskaupungin strategiaa ja kehittää laajempaa yhteistyötä mm. tiiviimmän lautakuntarakenteen avulla.

Sivistystoimi on mukana kaikenikäisten vaasalaisten arjessa. Se huolehtii lasten varhaiskasvatuksesta, opetuksesta ja koulutuksesta, kulttuuri- ja kirjastopalveluista, museoiden, kaupunginteatterin ja -orkesterin palveluista sekä vapaa-ajan, liikunta- ja nuorisopalveluiden järjestämisestä.

- Sivistystoimessa on 13 tulosaluetta, joista jokainen antaa oman panoksensa kehittämiseen. Vamia on aloittanut toimintansa, opistot ovat yhdistyneet, uusi varhaiskasvatuslaki ja opetussuunnitelma ovat edellyttäneet monia toimenpiteitä, summaa sivistystoimenjohtaja Christina Knookala kulunutta kevättä.

Kehittämisellä paremmat palvelut

Kehittämistyötä jatketaan uudella toimintakaudella. Syksyn tavoitteina ovat uusien työskentelytapojen omaksuminen uuden lautakuntarakenteen myötä, kulttuuri- ja koulutuskaupungin strategian kirkastaminen, palveluverkkosuunnitelmien ja investointien toteuttaminen sekä alueellinen yhteistyö. Asiakaslähtöisyyttä korostetaan kulttuuri- ja liikuntapalveluiden yhteisen toimenpideohjelman kautta.

Toimintavuoteen 2017–18 lähdetään tiiviimmällä sivistystoimen organisaatiolla, jossa hallintosäännön uudistuksen myötä toimii kolme lautakuntaa entisen kahdeksan sijaan. Lautakunnat ovat kasvatus- ja opetuslautakunta (pj Linnea West), koulutuslautakunta (pj Juha Silander) sekä kulttuuri- ja liikuntalautakunta (pj Anita Niemi-Iilahti). Toimintamenoiltaan suurin kokonaisuus on suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja perusopetus (103 milj. €).

Sivistystyön kasvava merkitys

Myös Suomi 100-juhlavuosi on näkynyt Vaasassa monina tapahtumina ja se huipentuu loppuvuoteen mennessä.

- Tapahtumat ovat koskettaneet monia vaasalaisia, niin koululaisia ja perheitä kuin kulttuurin ja urheilun ystäviä. Toimijamme ovat olleet osallistavia ja innokkaita järjestäjiä, kiittää Knookala sivistyskenttää.

Sivistyskentän merkitys tulee kasvamaan tulevien vuosien aikana. Tulevaisuuden kunnassa sivistystoimen palveluilla on entistä merkittävämpi rooli niin päättäjien kuin asukkaiden näkökulmasta, kun sote-palvelut siirtyvät maakuntaan.
 

Lisätietoja antaa:
Sivistystoimenjohtaja Christina Knookala, puh. 040 5565 011, christina.knookala@vaasa.fi

Uusimmat