Olet täällä

3.1.2019 - 15:32

Kulttuurin toiminta-avustuksia voi saada nyt myös kolmeksi vuodeksi

Vaasan kaupunki myöntää jatkossa kulttuurin toiminta-avustuksia myös kolmevuotisina. Tähän saakka niitä on myönnetty vuodeksi kerrallaan. Kulttuurijaosto päätti asiasta joulukuun kokouksessaan. Avustukset ovat haettavissa tammikuussa.

Kulttuuripäällikkö Sanna Bondas kertoo, että kolmevuotinen avustus on suunnattu yhdistyksille, joilla on vahva kehittämishalu ja selkeä kehittämissuunnitelma kolmelle vuodelle. Ensi kevään avustuspäätökset tehdään vuosille 2019-2021.

- Hakemusta varten tarvitaan kehittämissuunnitelman lisäksi muun muassa suuntaa antava vuosittainen toimintasuunnitelma ja budjetti sekä suunnitelma siitä, minkälaisia kehittämistoimia tehdään vuositasolla.

Kolmevuotisella avustuksella pyritään Bondaksen mukaan antamaan yhdistyksille mahdollisuus kehittää toimintaansa systemaattisemmin pitkäaikaisemman tuen avulla. Tähän tähtää myös avustuksen saajan toiminnan kehittämisvelvoite.

- Yhdistyksillä on myös mahdollisuus saada enemmän avustusta ja tarjolla on lisäksi tiiviimpi kumppanuus kaupungin kulttuuripalveluiden sekä kulttuurijaoston kanssa.

Kolmivuotisten avustusten lisäksi jaetaan edelleen perinteisiä kohdeavustuksia, kaupunkikulttuuriavustuksia ja yksivuotisia toiminta-avustuksia. Hakuaika päättyy torstaina 31.1.2019 klo 15.

Yhdistykset hyötyvät pidempiaikaisesta tuesta

Kulttuurin toiminta-avustusta saa tällä hetkellä 22 yhdistystä. Bondaksen mukaan niiden joukossa on useampi potentiaalinen toimija, jolla voisi olla edellytyksiä päästä pidempiaikaisen tuen piiriin ja jolle tästä olisi toiminnan kehittymisen kannalta hyötyä.

- Tällaisilla toimijoilla on vakaa perustoiminta ja jo pidempi toimintahistoria takana. Ne tavoittelevat mahdollisesti pääsyä valtionosuuden piiriin, koostuvat taiteen ammattilaisista tai osoittavat muulla tavoin tavallista suurempaa kehittymispotentiaalia. Potentiaalisia toimijoita voi karkeasti laskea olevan hieman yli 10.  

Bondas kertoo, että valtuustokauden sisällä avustuksia myönnetään 1+3 -periaatteella eli ensimmäinen avustus on yksivuotinen ja seuraaville vuosille myönnetään kolmivuotinen avustus. Näin huomioidaan valtuustokauden vaihdokset.

- Jotta avustusmallin muutoksesta olisi avustuksen piiriin päässeelle toimijalle muutakin hyötyä kuin mielenrauha, avustussummaa tarkastellaan ja korotetaan tarvittaessa, jotta avustuksen vaikutus voitaisiin maksimoida. Tämä tarkoittaisi n. 10 000-15 000 euron siirtoa muilta avustusten saajilta kolmevuotisen avustuksen saajille.

Kehittämissuunnitelman toteutumista seurataan

Kolmevuotisen tuen saaja tekee jokaisen tukivuoden lopussa selvityksen kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteutumisesta sekä koko avustusjakson jälkeen yhteenvedon kehitystyöstä. Lisäksi avustuksensaaja sitoutuu osallistumaan kaupungin vuosittaisiin kumppanuusneuvotteluihin, joissa seurataan avustuksensaajan tilannetta ja kehittämissuunnitelman edistymistä. Neuvottelut pidetään joko tukivuoden lopussa tai seuraavan vuoden alussa. Avustuksensaajan tulee myös toimittaa vuosittain hyväksytyt tilinpäätösasiakirjat.

 

Kulttuurijaoston päätöksen voit lukea täältä: http://tweb.vaasa.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=6322

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat