Olet täällä

17.1.2019 - 15:51

Smart Technology Hub -asemakaavaan voi nyt vaikuttaa

Havainnekuva, asemakaavaluonnos 1091
Smart Technology Hub -asemakaavaluonnos ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä kaavoituksen ilmoitustaululla (Kirkkopuistikko 26 A) ja verkkosivuilla 21.1.-4.2.2019. Tuona aikana asemakaavan muutokseen voi ottaa kantaa toimittamalla mielipiteen kaavoitukseen.

Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee osaa Vaskiluodon teollisuusalueesta. Kaavamuutoksen tavoitteena on kehittää aluetta yritysalueena ja teknologiakeskittymän tarpeisiin soveltuvana teollisuus- ja toimitila-alueena.

– Nyt käynnissä on kaavan luonnosvaihe, jolloin on erityisen tärkeää saada kaavasta mielipiteitä. Kaavan sisältöä on vielä mahdollista tarkentaa reunaehdot huomioon ottaen. Luonnosvaiheen jälkeen, arviolta maaliskuussa seuraa kaavaehdotus, jolloin kaava asetetaan jälleen nähtäville. Ehdotusvaiheessa kaavaan toivotaan enää vain hyvin pieniä korjausehdotuksia, kertoo kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso.

Kaavan suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota ympäröiville alueille aiheutuviin vaikutuksiin. Huomioitavia asioita ovat mm. pysäköinnin järjestäminen, liikenteelliset muutokset, turvallisuuden ja suojaustarpeen huomioiminen suuronnettomuusriskien varalta, lähiympäristön toimintaedellytysten ja asumisviihtyvyyden säilyttäminen sekä kaava-alueeseen rajautuvan valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön huomioiminen.

Kaikille avoin asemakaavaluonnosta ja siihen liittyvää materiaalia esittelevä yleisötilaisuus järjestetään 21.1.2019 klo 18:00 pääkirjaston Draama-salissa. Tervetuloa!

Lisätietoa kaavasta löydät osoitteesta: www.vaasa.fi/ak1091

Myös Vaskiluodon osayleiskaava työ on käynnissä: www.vaasa.fi/vaskiluodon-osayleiskaava-2040

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat