Olet täällä

17.1.2017 - 10:07

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöllä luodaan yhteistä hyvää

Keinuhetki
Vaasan kaupunki tekee tavoitteellista työtä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. Työn tueksi on valmistunut suunnitelma, jonka lähtökohtana on edistää kaupunkilaisten ja kaupungin henkilöstön tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Samalla vahvistuu syrjimätön, hyvinvoiva ja luottamukseen rakentuva kaupunkiyhteisö.

Tasa-arvo rakentuu vaasalaisten arjessa

Kaupunki ja sen toiminta lähellä asukkaita ovat tärkeässä roolissa luomassa arjen kokemuksia demokratian toimivuudesta. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä ohjaa uudistunut lainsäädäntö sekä kaupungin allekirjoittama Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja.

Työtä tasa-arvoisuuden eteen tehdään kaupunkilaisten kanssa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa mukana olivat edustajat ikä-, maahanmuuttaja- ja vammaisneuvostosta ja nuorisovaltuustosta. Kaupunkilaisten toivotaan olevan aktiivisesti mukana myös jatkossa.

− Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään jatkossa osallistamalla esimerkiksi lapsia lapsiparlamentti-tyylillä. Lisäksi kaupungin hallintokuntiin koulutetaan esteettömyys- ja yhdenvertaisuusvastaavia, ja kaupungin kotisivuille luodaan kuntalaisille tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusopas, kertoo suunnitelman laatimisesta vastaavan toimikunnan puheenjohtaja Anne-Marie Viinamäki.

Ihmiskeskeinen ja asiakaslähtöinen palveluntarjoaja

Kaupunkilaisten näkökulmasta tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat palveluissa, jotka vastaavat erilaisiin tarpeisiin. Tilojen esteettömyys ja tasa-arvoinen päätöksenteko ovat esimerkkejä palvelujen laadusta.

− Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo näkyvät palvelutilanteessa ihmistä arvostavana kohtaamisena ja vuorovaikutuksena. Tätä osaamista kehitetään henkilöstön koulutuksen ja työssä oppimisen keinoin, kertoo kehittämissuunnittelija Marjo Hannu-Jama.

− Kun palvelujärjestelmä toimii oikeudenmukaisesti, se edistää luottamusta ja ennaltaehkäisee syrjintää. Samalla se tasoittaa yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä eroja, Hannu-Jama jatkaa.

Reilu työnantaja kaikille

Kaupunki panostaa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen myös työnantajana. Hyvällä johtamisella ja henkilöstön tukemisella edistetään työntekijöiden oikeudenmukaista kohtelua. Yhdenvertainen työyhteisö voi hyvin, mikä näkyy positiivisesti kaupunkilaisten saamassa palvelussa.

Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus huomioidaan jo rekrytoinnissa, ja työolot pyritään saamaan kaikille sopivaksi taustasta tai elämäntilanteesta riippumatta.

− Autamme muun muassa henkilöstön työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista töiden järjestelyn kautta.Esimerkiksi henkilöstöpalveluissa työllistämispäällikkö tekee lyhennettyä työviikkoa, koska haluaa osallistua perheen arkeen nyt, kun lapset ovat pieniä, esittelee HR-kehittämispäällikkö Tuulikki Kruhse-Poutanen.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edellyttää oppimista, kehittymistä ja arviointia

Kaupungin tavoitteena ovat hyvinvoivat vaasalaiset, jotka voivat asioida kaksi- ja monikielisesti ammattitaitoisen henkilöstön avustuksella. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma yhdistetään kaupungin strategiaan, hyvinvointikertomukseen sekä arkipäivän toimintoihin.

− Seuraavaksi kehitämme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden seuranta- ja arviointijärjestelmää, jossa hyödynnetään asukkailta ja työntekijöiltä saatua kokemustietoa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on oppimista, kehittymistä ja arviointia, kertoo Kruhse-Poutanen.

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat