Olet täällä

20.6.2017 - 11:14

Työllisyys ja yrittäjyys, laadukas perusopetus sekä julkinen liikenne ovat tärkeitä vaasalaisille

tulevaisuuden vaasa  framtidens vaasa
Vaasan kaupunki toteutti sähköisen Tulevaisuuden Vaasa –kyselyn 29.3.-1.5., johon vastasi 1971 kaupunkilaista. Kysely on osa kaupungin strategian päivitystyötä ja sen avulla haluttiin selvittää kaupunkilaisten ja työntekijöiden ajatuksia ja toiveita tulevaisuuden Vaasasta sekä saada mahdollisimman moni mukaan strategian kehittämiseen. Tärkeimmäksi teemaksi nousi työllisyyden tukeminen.

Kyselyyn vastasivat eniten naiset, eli 61 % (1206), miehiä vastaajista oli 39 % (765). Kolmasosa kaikista vastaajista oli alle 30-vuotiaita, joten nuoret saatiin ilahduttavan aktiivisesti mukaan. Suurin osa vastaajista eli 84 % vastasi suomeksi, 15,8 % ruotsiksi ja 0,2 % englanniksi.

Kyselyyn osallistuneet pohtivat hyvin monipuolisesti Vaasan kehittämistä. Keskimäärin vastaamiseen oli käytetty aikaa 15,5 minuuttia, eli osallistujat olivat todella panostaneet vastauksiin ja niiden perusteluihin. Kyselyssä pääsi myös arvioimaan toisten antamien vastausten tärkeyttä itselle, jolloin vastatessa sai tuntumaa muiden kaupunkilaisten mielipiteisiin.

- Tärkeimpiä teemoja liittyen kunnan tarjoamiin palveluihin olivat työllisyyden ja yrittäjyyden tukeminen, perusopetuksen tärkeys sekä julkisen liikenteen kehittäminen. Myös sosiaali- ja terveyspalvelut nousivat aineistossa esiin, vaikka ne ovatkin siirtymässä uuteen Maakuntaan vuoden 2019 alussa, kertoo kehitysjohtaja Susanna Slotte-Kock.

Monilla on huoli turvallisuudesta

Vaasan arvomaailmaan liittyvissä asioissa korostuivat henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen, avoimuus ja tiedottaminen. Huoli turvallisuudesta nousi aineistossa selvästi esiin. Vastaajien mukaan turvattomuuden tunne tulee muun muassa maahanmuuttajien kasvaneesta määrästä. Valaistuksella, liikennejärjestelyillä ja lähipalveluilla koettiin olevan turvallisuutta lisäävä vaikutus.

- Meidän pitää selvittää vielä tarkemmin, mistä kokemus yleisen turvallisuuden heikkenemisestä johtuu ja mitä voisimme tälle tehdä, sanoo Slotte-Kock.

Valtuusto hyödyntää kyselyn tuloksia strategiaseminaarissaan elokuussa

Vaasan toimintatavoissa toivottiin yhteistyön, tehokkuuden ja joustavuuden edistämistä. Vaasan ”valttikortteina” vastaajat nostivat esiin meren ja luonnon paremman hyödyntämisen ja ranta-alueiden kehittämisen sekä keskusta-alueen elinvoimaisuuden ja saavutettavuuden edistämisen.

- Vaasan kaupungin strategian päivitystä on työstetty kevään aikana toimialojen työpajoissa. Kaupunginhallitus työsti strategiaa toimialojen materiaalin pohjalta iltakoulussa 30.5. Tämän jälkeen strategiatyö jatkuu elokuussa valtuuston strategiaseminaarissa, jossa käydään myös läpi kuntalaiskyselyn anti. Kyselyyn vastanneet pääsevät siis näin todella vaikuttamaan kaupungin strategian kehittämiseen, kertoo kehittämispäällikkö Harri Hietikko.

Suurin osa kaupunkilaisista oli tyytyväisiä saamaansa palveluun

Strategiakyselyn aluksi vastaajilta kysyttiin, miten Vaasa oli onnistunut palvelemaan vastaajaa edellisen vuoden aikana. Kaksi kolmasosaa vastaajista eli 76,33 % oli joko erittäin tyytyväisiä (6,63 %,) tai tyytyväisiä (69,7 %) saamaansa palveluun. Viidesosa (21,02 %) oli hieman tyytymättömiä saamansa palveluun ja 2,62 % oli tyytymättömiä.

- Tämä on erittäin hyvä tulos ja siitä kiitos koko henkilökunnalle. Kehitettävääkin tietysti löytyy ja tähän olemme tarttuneet tänä vuonna järjestämällä asiakaspalvelukoulutuksia esimiehille ja asiakaspalvelua tekeville, kertoo kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin lippupaketteja kulttuuri- ja urheilutapahtumiin, voittaneisiin on otettu yhteyttä ja palkinnot toimitettu voittajille. Kaupungin uuteen strategiaan liittyvä keskustelutilaisuus järjestetään syksyllä.

 

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Tomas Häyry, puh. 040 540 5412

kehitysjohtaja Susanna Slotte-Kock, puh. 040 685 1187

kehittämispäällikkö Harri Hietikko, puh. 040 661 3705

 

Kuva: Siltaloppi Productions Oy

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat