Olet täällä

22.1.2019 - 14:08

VAAKA valittiin Korsholmanpuistikon jatkeen suunnittelukilpailun voittajaksi

Pertti Kaista (vas.), Anssi Jussila, Sami Noponen, Timo Heloaro, Tom Cederqvist ja Johannes Laiho
Vaasan kaupunki järjesti suunnittelukilpailun Korsholmanpuistikon jatkeen sillan suunnittelusta 1.6.-31.10.2018. Kilpailu järjestettiin kutsukilpailuna ilmoittautuneiden joukosta valituille työryhmille. Kilpailuun kutsuttiin kolme työryhmää, joista voittajaksi valikoitui työryhmä Sweco Finland Oy kilpailutyöllään VAAKA.

Kilpailun tavoitteena oli luoda sillasta maamerkki, joka kuvastaa keskustan laajentamisen mahdollisuutta ja ilmentää ”hyppyä yli radan”, antaen ilmettä ja luonnetta radan varren uudelle asuinalueelle sekä koko Etelä-Klemettilälle. Päähuomio oli kaupunkikuvallisessa ilmaisussa, taiteessa ja valaistuksessa, toteutettavuudessa ja ympäristöön sopivuudessa.

Tarkemmat arvosteluperusteet on kerrottu kilpailuohjelmassa: 
www.vaasa.fi/sites/default/files/atom/korsholmanpuistikon_sillan_suunnittelukilpailu_ohjelma.pdf

Kilpailutyöt oli toteutettu huolella

Kilpailuehdotusten arvioinnissa tärkeimpinä ominaisuuksina tarkasteltiin sillan soveltuvuutta paikkaan ja kaupunkikuvaan, sillan teknistaloudellista toteuttamiskelpoisuutta ja rakenteiden luontevaa käyttöä osana kaupunkikuvallista ilmaisua. Kilpailun palkintolautakunnan mukaan kilpailutyöt olivat korkeatasoisia.

–  Kilpailun tavoitteisiin oli perehdytty kiitettävästi. Alueen identiteetti sekä sillan ydinajatus alueiden yhdistäjänä ja ”hyppynä yli radan” oli otettu hyvin huomioon kilpailutöissä, teknisen toimen johtaja Markku Järvelä kertoo.

Yhdessä kilpailuehdotuksessa silta mukautuu maanläheisesti teemallaan osaksi maisemaa ja kahdessa työssä haetaan paikkaan kiinnittyvillä kaarimuodoilla maisemassa korostuvaa rakennetta ja ilmettä.

–  Taiteen ja valaistuksen roolia ja sopivuutta osana siltaa oli mietitty kaikissa ehdotuksissa. Töissä oli mietitty, kuinka silta kokonaisuutena antaisi ilmettä ja luonnetta radan varren uudelle asuinalueelle sekä koko Etelä-Klemettilälle tulevaisuudessa, kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso kuvailee.

Jokaisessa kilpailutyössä oli löydetty hyvä idea suunnitelman pohjaksi. Silta voi tuoda teemallaan esiin nykyistä rannikkoa ja merenkurkkua tai tulla kokonaan uudeksi identiteettitekijäksi, josta uusi asuinalue ja Vaasa tunnistetaan.

Voittajan kanssa jatketaan sillan jatkosuunnittelua

Kokonaisarvioinnin perusteella palkintolautakunta päätti valita kilpailun voittajaksi kilpailutyön VAAKA. Voittajatyön toteuttivat yhteistyössä Sweco rakennetekniikka, Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit, Lighting Design Collective sekä Sipti Consulting. Kilpailutyöryhmässä mukana olivat ryhmän vetäjä ja pääsuunnittelija, rakennusinsinööri (AMK) Timo Heloaro, tekniikan lisensiaatti Sami Noponen, diplomi-insinööri Antti Jussila, diplomi-insinööri Pertti Kaista, arkkitehti SAFA Tom Cederqvist, arkkitehti SAFA Johannes Laiho, rakennusinsinööri Teemu Rahikainen, M. Sc Architectural lighting, design Tapio Rosenius sekä medianomi (AMK, valaistussuunnittelu) Jari Vuorinen.

Toiselle ja kolmannelle sijalle valittiin ehdotukset varalle.

  1. palkinto: VAAKA
  2. palkinto: Venda
  3. palkinto: Rannikko


Kilpailun järjestäjä asettaa kilpailuehdotukset ja palkintolautakunnan pöytäkirjan nähtäville kilpailun ratkettua. Vaasan kaupunki voi hyödyntää kilpailuehdotuksessa esitettyjä ideoita tai niiden osia sillan lopullisessa suunnittelussa.

www.vaasa.fi/siltakilpailu 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat