Olet täällä

7.8.2018 - 12:21

Vaasan kaupungin palautejärjestelmään jätettiin 1822 palautetta vuonna 2017

Palautekampanja
Vaasan kaupungille oli jätetty yhteensä 1822 palautetta 1.1.-31.12.2017. Palautteista noin 36 % oli toimenpide-ehdotuksia ja 34 % moitteita. Kysymyksiä oli noin 16 %, kommentteja 8 % ja kiitoksia 4 %. Vastausta palautteisiin sai useimmiten odotella 2 päivää ja 23 tuntia.

Eniten palautetta oli jätetty liittyen katuihin ja liikenteeseen (958 kpl), kirjastopalveluihin (159 kpl) ja viheralueisiin ja puistoihin (123 kpl). Myös liikuntapalvelut (88 kpl), joukkoliikenne (75 kpl) ja verkkosivut, viestintä ja markkinointi (64 kpl) keräsivät paljon palautetta.

– Suuri osa saadusta palautteesta liittyy katujen kesä- ja talvikunnossapitoon sekä rikkinäisiin katuvaloihin. Parantaaksemme palvelua olemme ottaneet käyttöön mm. katuvalojen vikailmoituspalvelun, johon voi ilmoittaa viallisista katuvaloista. Katujen päällysteiden kunnostustyöt ovat hyvässä vauhdissa ja talvihoitourakat tulevat käsittelyyn lomien jälkeen. Palautteiden analysointi on osa toiminnan onnistumisen arviointia, kertoo teknisen toimen johtaja Markku Järvelä.

Kehitysehdotukset ja muut palautteet katuvalaistukseen liittyen voi edelleen laittaa kaupungin palautepalveluun.

Palautteen jättäminen kannattaa aina

Vaasan kaupungin saamat palautteet ovat tärkeitä toiminnan kehittämisen kannalta. Kehitysehdotukset ovat erittäin tervetulleita ja joistain palautteista seuraa heti konkreettisia toimenpiteitä. Ihan kaikkia toiveita ja ehdotuksia ei voida toteuttaa, mutta palautteisiin pyritään reagoimaan resurssien ja mahdollisuuksien puitteissa. Palautejärjestelmän kautta asia nousee esiin, jää mietintään ja voi myös poikia tuloksia pidemmän ajan kuluttua.

– Palautejärjestelmän yhtenä tarkoituksena on edistää kaupungin toiminnan kehittämistä ja saada kuntalaisten näkökulma esiin. Vaikka palautteesta ei heti seuraisi konkreettisia tuloksia, palautteen jättäminen kannattaa, sillä kaikki saadut palautteet käydään läpi vastaavan henkilön toimesta, vt. hallintojohtaja Anna-Maija Iitola kertoo.

Kaikkiin saapuneisiin palautteisiin pyritään vastaamaan. Jos palautteen antaja ei merkitse palautetta julkisesti näkyväksi, voidaan hänelle vastata suoraan sähköpostitse. Palautteen antajan tuleekin jättää sähköpostiosoitteensa järjestelmään yhteydenottoa varten.

Sähköinen palautejärjestelmä helpottaa kuntalaisten asiointia

Vaasan kaupunki otti käyttöön sähköisen palautejärjestelmän 20.6.2016 osoitteessa feedback.vaasa.fi/efeedback. Sähköinen palautejärjestelmä helpottaa kuntalaisten asioimista, kun kaikille toimialoille voi jättää palautetta samassa paikassa. Järjestelmän kautta palaute ohjautuu suoraan oikean asiantuntijan sähköpostiin ja järjestelmä muistuttaa vastaanottajaa kolmen päivän kuluttua saapuneesta palautteesta, jos siihen ei ole vielä vastattu.

Jos sähköisen järjestelmän käyttö ei ole mahdollista voi kaupungille antaa palautetta paperilomakkeella Vaasan kaupungin Kansalaisinfossa ja Vähänkyrön yhteispalvelupisteellä. Lomakkeella jätetyt palautteet kirjataan henkilökunnan toimesta palautejärjestelmään. 

Aukioloajat voit tarkistaa Yhteispalvelupisteiden verkkosivuilta:
Yhteispalvelu Vaasa – Kansalaisinfo 
Yhteispalvelu Vähäkyrö 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat