Olet täällä

16.5.2018 - 12:25

Vielä ehdit hakea talkooavustusta

Jättipalsamitalkoot_Tiina Salonen
Viheralueyksikkö järjestää yhdistyksille ja seuroille mahdollisuuden osallistua jättipalsamin ja pujon poistamiseen kaupungin omistamilta viheralueilta ja lähimetsistä. Suoritetusta talkootyöstä maksetaan kohteen suuruuden mukaan talkooavustusta.

Jättipalsamin kitkentä tehdään 28.5.-10.8.2018 ja pujon kitkentä 2.7.-24.8.2018. Viheraluehortonomi Leila Roinisen mukaan jättipalsami on vieraslaji, joka ei alun perin kuulu Suomen luontoon. Voimakkaasti leviävät vieraslajit vähentävät luonnon monimuotoisuutta ja virkistysarvoa. 

– Kasvusto kannattaa poistaa heti, kun se havaitaan. Näin siemenet eivät pääse leviämään uusille kasvupaikoille, Roininen kertoo.  

Pujon aiheuttamat voimakkaat allergiset oireet aiheuttavat niin ikään harmia.  

Kiinnostuneet yhdistykset ja seurat voivat ottaa yhteyttä Viheralueyksikköön sähköpostitse viheralueyksikko@vaasa.fi . Jättipalsamin osalta voi ilmoittautua 30.6.2018 mennessä ja pujon osalta 3.8.2018 mennessä. 

Yhdistys voi esittää kitkettävää aluetta tai kaupungilla on valmiina esittää kohteita, joissa työtä voi suorittaa. Tarkemmat ohjeistukset annetaan työn aloittamisen yhteydessä. Yhdistyksellä pitää olla voimassa oleva talkoovakuutus. 

Hae avustusta kaupunkiympäristön kunnostamiseen 18.5. mennessä 

Vaasan kaupungin Viheralueyksikkö myöntää avustuksia myös kaupunkiympäristön kunnostamiseen. Talkooavustuksia voivat anoa vain rekisteröidyt yhdistykset, kuten kaupunginosayhdistykset tai asukasyhdistykset. 

Vapaamuotoiset anomukset voi toimittaa 18.5.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen Viheralueyksikkö (kaupunginpuutarha) Rantamaantie 5, 65350 VAASA. Kuoreen merkintä ”Talkooavustukset”. 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat