Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Elinkeinopalvelut

Vaasan kaupungin elinkeinopalveluilla tuemme kaupungin elinvoimaa ja elinkeinoelämää. Toimimme yhteistyössä elinkeinoelämän, yrittäjäyhdistysten, yliopistojen ja muiden julkisten toimijoiden kanssa.

Elinkeinopalveluiden toimintaan kuuluu kaupungin strategian mukaisiin elinkeinoasioihin (kuten osaava työvoima, innovaatiot sekä infrastruktuuri ja logistiikkaympäristö) osallistuminen, elinkeinoelämän edistäminen ja tukeminen sekä sen kehittäminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Vaasan kaupungin elinkeinopalvelut ottaa huomioon kaupungin strategian kaikessa toiminnassaan.

Elinkeinopalveluiden painopisteet

Kasvusopimuksen tavoitteena on vahvistaa seudun kilpailukykyä yhdessä valtion, seudun kuntien ja muiden toimijoiden kanssa, sekä tukea kansallista tavoitetta ja Vaasan seudun tavoitetta luoda Suomeen Euroopan johtava energiateknologiakeskittymä vuoteen 2030 mennessä.

Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) käynnistämistä. AIKOn puitteissa on käynnissä seitsemän projektia. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen. Samoin tärkeässä asemassa ovat työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut.

Vuonna 2016 valmistunut Vaasan seudun Elinvoimastrategian 2016-2020 tavoitteena on, että seudun elinkeinoelämä, opetustoimi ja kunnat muodostavat yhteisen näkemyksen siitä, miten seudun elinvoimaisuutta sekä kasvua kehitetään tulevaisuudessa.

 

Kasvusopimus - Alueelliset innovaatiot ja kokeilut

Kasvusopimuksen tarkoitus on ollut seudun kilpailukyvyn vahvistaminen yhteistyössä valtion, seudun kuntien ja muiden toimijoiden kesken. Kasvusopimuksen tavoitteena on ollut tukea kansallista ja Vaasan seudun tavoitetta luoda Euroopan johtava energiateknologiakeskittymä Suomeen 2030 mennessä.

Hankekokonaisuudet, joihin saatiin TEMin kautta AIKO rahoitusta, olivat kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen, digilisaation ja innovaatioympäristön kehittäminen sekä kansallisen kaasualan osaamiskeskittymän luominen. Rahoitus myönnettiin ja hallinnoitiin Pohjanmaan liiton kautta periaattella 50% valtion tuki + 50% seudun tuki.

Vaasa on ollut yksi kuudesta kaupungista, jotka sopimusehdotuksiin perustuvan kilpailun kautta valittiin Suomen hallitusohjelmaan sisältyvän Kasvusopimuksen piiriin vuosina 2016−2018/2019. Muut kaupungit olivat Lappeenranta–Imatra, Oulu, Tampere, Turku ja Joensuu sekä pääkaupunkiseutu.

Kasvusopimuksissa valtio ja kaupungit sopivat toimenpiteistä elinkeinoelämän kasvun vauhdittamiseksi. Valtakunnallisesti merkittävien kasvuvyöhykkeiden tavoitteena on ollut lisätä liiketoimintaa, saada työvoima liikkeelle ja sujuvoittaa työssäkäyntiä yli kuntarajojen. Tutustu Vaasan kasvusopimukseen ja sen loppuraporttiin, jossa on kuvattuna sopimukseen liittyvät hankkeet.

 

AIKO-loppuraportti

Vaasan seudun elinvoimastrategia

Vaasan seudun elinvoimastrategiatyöhön osallistuvat Vaasa, Mustasaari, Vöyri, Maalahti, Korsnäs, Laihia ja Isokyrö sekä kuntien yhteinen kehitysyhtiö VASEK. 

Vaasan seudun elinvoimastrategia hyväksyttiin kunnissa keväällä 2016. Strategian tarkoitus on, että seudun elinkeinoelämä, koulutussektori ja kunnat luovat näkemyksen siitä, miten yhdessä kehittää seudun elinvoimaa ja kasvua tulevaisuudessa. 
 
Elinvoimastrategia rakentuu neljän painopisteen varaan, joiden teemat ovat kansainvälisesti kilpailukykyiset yritykset, globaali osaaminen, elinvoimainen toimintaympäristö sekä alueen houkuttelevat palvelut. Kehitystoimenpiteet on koottu liitteeksi toimenpideohjelmaan. 

Vaasan seudun elinvoimastrategia

Ota yhteyttä