Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

kokous

Innovaatiotoiminta ja kokeilut

Vaasassa olemme käynnistäneet useita kokeiluja, joilla haemme strategian mukaisia uusia ja innovatiivisia ratkaisuja kaupungin kehittämiseksi.

Kokeilut ovat yksi keino rakentaa tulevaisuuden kuntaa. Kokeilukulttuuri nousee vahvana myös Vaasan kaupungin strategiassa. Kokeilukulttuuria vahvistamalla on mahdollista löytää uusia toimintatapoja ja ratkaisuja kaupungin, alueen ja palveluiden kehittämiseksi. Tätä kautta edistetään hyvinvointia – tänään ja huomenna.

Kaupungin kokeilu- ja innovaatioalusta

Kokeiluissa lähdetään liikkeelle nopeasti. Vaasan kaupunkikehitys on mukana käynnistämässä kokeiluja osana strategia- ja innovaatiotoimintaansa. Tärkeää on yhdessä kehittäminen ja oppiminen. Työskentelymuotona käytämme osallistavaa yhteiskehittelyä, jossa ideasta luodaan konsepti palvelumuotoilun keinoin.  

Innovaatioalustana toimiminen vahvistaa kaupungin kehittämistä ja kehittämisen parissa työskentelevien ihmisten kykyä vastata haastaviin ilmiöihin sekä vuorovaikutusta muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Tulevaisuuden Vaasa -ajatushautomoissa ”törmäytetään” ihmisiä yli organisaatiorajojen ja eri sidosryhmistä. Kumppaneina ovat sekä kaupungin sisäiset että ulkoiset toimijat. 

Toiminta on osa ennakointi-, strategia- ja kehittämismallia, joka pyrkii tekemään näkyväksi kunnan ja alueen kokeilutoimintaa sekä edistämään kuntalähtöisiä kokeiluja ja verkottumista. Painopisteenä on kokeilukulttuurin vahvistaminen, jolloin korostuvat organisaation toimintatavat, ilmapiiri ja uskallus kokeilla. 

Esimerkkejä kokeiluista

Kokeilu lähtee tarpeesta muuttaa jokin olemassa oleva asia tai toimintatapa keksimällä jotain uutta, jota voi kokeilla rajattuna aikana ja kohdennetulla osallistujajoukolla. Kokeilulla on mahdollista saada tietoa siitä, mikä on muutoksen tai toimenpiteen vaikuttavuus ennen laajempaa käyttöönottoa.  Kokeiluille on myös mahdollista hakea käynnistysrahaa.

Kokeilu: Runsor Express

Runsor Express on nopea bussiyhteys kaupungin pohjoisosien ja Runsorin työpaikka-alueen välillä, joka on suunniteltu yhteistyössä 346 työmatkaajan kanssa. Se on Vaasan kaupungin ensimmäinen kokeilukulttuuria edistävä teko, jolla pyritään edistämään joukkoliikennettä ja samalla pienentämään Alskatintien ruuhkia. Idea sai alkunsa syksyllä 2017 Tulevaisuuden Vaasa-ajatushautomossa, jonka järjestivät Vaasan kaupunkikehitys ja sivistystoimi.

 

Kokeilu: Garden fest

Vanhat perinteet herätetään eloon uudella tavalla Garden fest -puutarhajuhlassa. Tarkoituksena on saada valot syttymään ympäri kaupunkia syyskuisessa illassa ja ihmiset kokoontumaan yhteen ystävien, perheen sekä uusien tuttavuuksien kanssa. Idea sai alkunsa syksyllä 2017 Tulevaisuuden Vaasa-ajatushautomossa, jonka järjestivät Vaasan kaupunkikehitys ja sivistystoimi. Ensimmäinen Garden fest järjestettiin 1.9.2018 ja jatkoa seuraa!

Kokeilu: Kulttuurin ja liikunnan ohjelmatyö

Vaasaa kulttuuri- ja liikuntakaupunkina kehitetään kuntalaisia ja sidosryhmiä osallistavassa prosessissa. Osallistavaa kulttuurin ja liikunnan ohjelmatyötä on kehitetty kevään 2018 aikana Kuntaliiton järjestämässä Kokeilujalostamossa, joka toimii tukena kokeilevassa kehittämisessä. Ohjelmatyö pyrkii vastaamaan yhteiskunnan muuttuvaan toimintaympäristöön ja tekemään palveluista kuntalaisille näkyvämpiä ja helpommin saavutettavia.

Kokeilu: Stay in Vaasa

Stay in Vaasa -kokeilussa halutaan ottaa opiskelijat mukaan kaupungin kehittämiseen ja päätöksentekoon. Kokeiluidea sai alkunsa syksyllä 2018 Kuntaliiton Kokeilujalostamosta, jossa vaasalaisvaltuutettujen ryhmä pohti keinoja opiskelijoiden juurruttamiseksi Vaasaan.

Kokeilu: Placemaking

Vähäänkyröön suuntautuvassa kokeilussa alueen nuoret saavat toimia muutosagentteina yhteisötaiteen keinoin. Placemaking -kokeilun taustalla on vastuu yhteisestä ympäristöstä ja vuorovaikutuksen muutos julkisessa tilassa. Osallisuuden kokemus syntyy kaupunkitilaan yhdessä luotavalla seinämuraalilla. Kokeilun toteuttajia ovat Vaasa-opisto, Vähänkyrön aluelautakunta, nuorisotoimi ja Savilahden koulu.

Kokeilu: Liikuttava koulumatkasovellus

Vaasan kaupungin perusopetuksen 1-9-luokkien oppilaat saavat mahdollisuuden toimia uuden koulumatkasovelluksen suunnittelijoina. Syksyllä 2019 järjestettävän suunnittelukilpailun myötä osa oppilaista pääsee myös koodaamaan, sekä testaamaan, miten sovellus toimisi käytännössä. Idean on konseptoinut sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen osaajista koottu työryhmä.

Kokeilu: Innovative and inclusive Vaasa  

Kokeilussa Innovative and inclusive Vaasa – Moving towards new experimental culture rakennetaan innovatiivista Vaasaa tulevien aluekehittäjien kanssa. Vaasan yliopiston aluetieteen opetukseen lisätään kokeilukulttuurin keinoin käytännönläheisiä, kaupungin joukkoistavaa kehittämistä uudistavia toimintatapoja. Uusia ideoita kaupungin kehittämiseksi haetaan myös aluekehittämisen kursseihin räätälöitävillä innovaatioleireillä.

Kokeilujen käynnistysraha

Kokeilulle on mahdollista hakea käynnistysrahaa kaupunkikehityksestä. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa keväällä (25.2.-18.3.2019) ja syksyllä (16.9.-4.10.2019). Hakulomakkeeseen liitetään myös toteutussuunnitelma.

Käynnistysrahaa voivat hakea ne kokeiluryhmät, jotka ovat osallistuneet innovaatioprosessiin, johon kuuluu työskentelyä ajatushautomossa, kokeilujalostamossa sekä parin viikon mittainen konseptin testausjakso ja kokeilukonseptin esittely omassa pitchaus-tilaisuudessa.

Tutustu tästä Innovaatioprosessiin.

Kaupunkikehitys arvioi ja pisteyttää kokeilut hakemusten perusteella. Pisteitä saa mm. innovatiivisuudesta ja oppimisesta, poikkihallinnollisuudesta, uudesta tavasta rakentaa ratkaisua, sekä käyttäjälähtöisyydestä, skaalautumisesta ja teknologian mahdollistamisesta.

Kaupunkikehityksen rooli on fasilitoida, tarjota tukea ja toimia vuorovaikutuksessa kokeilujen tekijöiden kanssa. Kokeilun tekijä dokumentoi ja itsearvioi omaa toimintaansa.

 

Ota yhteyttä