Ohita valikko
Liiketoiminta

Kaupunkistrategia

Vaasan kaupungin strategiatyössä luomme yhteistyössä päättäjien ja eri hallintokuntien kanssa yhdenmukaiset linjaukset kaupunkilaisten hyvinvointiin. Strategiassa määrittelemme erilaiset keinot palveluiden toteutumiselle.

Vaasan kaupungin strategia ”Pohjolan energiapääkaupunki – virtaa hyvään elämään” vuosille 2018-2021 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.11.2017. Valtuusto myös seuraa strategian toteutumista säännöllisesti.

Kaupungin visio rakentuu viidelle paikalliselle vahvuudelle, jotka ovat energisyys, nopealiikkeisyys, historia, hyvinvointi ja kansainvälisyys. Näiden vahvuuksien pohjalta kaupunki on strategiassaan antanut joukon asiakasarvolupauksia. Nämä arvolupaukset ohjaavat vision ja strategialauseiden kanssa myös hallintokuntien strategiatyötä ja toimintaa. Strategiatyö onkin pohjimmiltaan jatkuvaa suunnittelua, päivittämistä, koordinoimista ja tulevaisuuden ennakointia strategisesta näkökulmasta kaupunkilaisten hyväksi.

Vaasan kaupungin strategia 2018-2021

Täältä löydät Vaasan kaupungin strategian vuosille 2018-2021.

Vaasa – Pohjolan energiapääkaupunki

Strategiapuu

Tämän kuvan avulla voit tarkastella kaupungin erilaisia ohjelmia, jotka perustuvat osaltaan voimassa olevaan kaupunkistrategiaan.

Strategiapuu

Ota yhteyttä