Ohita valikko

Onkilahden puisto (ak0970)

Asemakaavalla korvataan Onkilahden yhteensä 11 sisällöllisesti ja ajallisesti hajanaista asemakaavaa. Yhdenmukaisella asemakaavalla alueen kehittäminen helpottuu. Korttelissa 57 kaava luo edellytyksiä kehittämiselle ja lisärakentamiselle. Kaava mahdollistaa korttelin rivitalojen korvaaminen kerrostaloilla ja uudisrakentamisella. Onkilahden pohjoisosaan kaavassa on osoitettu läjitysalueita mahdollisille ruoppauksien yhteydessä syntyville läjitysmassoille ja puistoalueen laajentamiselle. Lisäksi kaavaan on osoitettu koko Onkilahden kiertävän kevyen liikenteen reitin, jonka tavoitteena on alueen virkistysmahdollisuuksien ja Vaasan kevyen liikenteen verkoston parantaminen.

 

 1. Lainvoimainen kaava

  Asemakaava saa lainvoiman kuulutuksella valitusajan päätyttyä tai kun mahdolliset valitukset on käsitelty.

 2. Hyväksyminen

  Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

 3. Ehdotus uudelleen nähtäville

  Uusi asemakaavan muutosehdotus laitetaan nähtäville syksyllä 2019

  Asiakirjat
  kaavaselostus, ehdotusvaihe
  kaavakartta, ehdotusvaihe

   

 4. Ehdotus

  Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 21.11.–21.12.2014

 5. Luonnos

  Asemakaavan muutosluonnoksia oli nähtävillä 6.12.2012 – 4.1.2013 ja 7.5. – 23.5.2014.

 6. Vireille tulo

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 10.12.2009 – 5.1.2010