Ohita valikko
Ote Ravilaakson viheralueiden luonnoksesta

Ravilaakso (ak1079)

Ravilaaksosta on tarkoitus luoda sydämellinen elävä monipuolinen asuntorakenteeltaan ja toiminnoiltaan sekoittunut kaupunginosa, jossa kaikki olennainen on lähellä ja jossa viihtyvät sekä lapset että aikuiset, vanhat ja nuoret, kiireiset ja kiireettömät, asukkaat ja vierailijat.

Asemakaavaluonnoksessa esitetään asemakaavaratkaisu, jossa raviradan alueelle luodaan uusi Vaasan ruutukaavakeskustaa jatkava kaupunginosa, joka tarjoaa kiehtovan ja elämyksellisen elinympäristön 2000- 2500 uudelle asukkaalle vahvoine ja monipuolisine palvelu- ja liiketilamahdollisuuksineen. Ravilaakso on perinteiseen ruutukaavakaupunkirakenteeseen perustuva Hietalahden uusi sydän, joka vastaa samalla sekä uusimpiin teknisiin ja ilmastostrategisiin haasteisiin että nykyihmisen haluihin ja tarpeisiin elinympäristönsä suhteen.

Asemakaavaluonnoksessa esitetään asemakaavaratkaisu, jossa raviradan alueelle luodaan uusi Vaasan ruutukaavakeskustaa jatkava kaupunginosa, joka tarjoaa kiehtovan ja elämyksellisen elinympäristön 2000- 2500 uudelle asukkaalle vahvoine ja monipuolisine palvelu- ja liiketilamahdollisuuksineen. Ravilaakso on perinteiseen ruutukaavakaupunkirakenteeseen perustuva Hietalahden uusi sydän, joka vastaa samalla sekä uusimpiin teknisiin ja ilmastostrategisiin haasteisiin että nykyihmisen haluihin ja tarpeisiin elinympäristönsä suhteen.

  1. Vireille 3.11.2016

  2. Luonnos 31.8.-30.9.2017

  3. Ehdotus 7.6.-5.8.2019

  4. Hyväksytty

  5. Lainvoimainen

Lisätiedot