Ohita valikko

Sähkömäki 4 (ak1097)

Asemakaavan muutoksella tutkitaan tontille sijoittuvan vanhan keskuskonttorin, jota myös SO-rakennukseksi kutsutaan, säilyttämisen ja purkamisen edellytyksiä sekä tontin uudisrakentamisen mahdollisuuksia. Kaavamuutoksen lähtökohtana on tontin ja sille sijoittuvan rakennuksen käytettävyyden kehittäminen tilanteessa, jossa keskuskonttori on osittain tyhjillään. Suunnittelussa on keskeistä huomioida alueen sijainti valtakunnallisesti arvokkaassa teollisuusympäristössä ja sen metsäinen luonne.

  1. Vireille 27.11.2018

  2. OAS 7.-20.6.2019

  3. Ehdotus

  4. Hyväksytty

  5. Lainvoimainen

Lisätiedot