Ohita valikko

Sundomin keskusta (ak1050)

Kaavan tavoitteena on luoda edellytyksiä lisärakentamiselle ja Sundomin palvelurakenteen kehittämiselle sekä tukea kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaan kylämiljöön säilymistä.

Asemakaavoituksen kohteena on Yttersundomissa sijaitsevien koulun, pappilan ja vanhainkodin ympäristö. Tavoitteena on asemakaavaluonnos vuonna 2019.

  1. Vireille 27.11.2018

  2. Luonnos 12.-28.6.2019

  3. Ehdotus

  4. Hyväksytty

  5. Lainvoimainen

Lisätiedot

  • 06 325 1160