Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Ahventien opiskelijakylä (ak1107)

Tavoitteena on tutkia alueen kehittämismahdollisuuksia ja luoda edellytyksiä lisärakentamiselle ja alueen kehittämiselle sekä mahdollisesti osan rakennuskannan korvaamiselle uudisrakentamisella.

Päämääränä on viihtyisä, toimiva ja monipuolinen opiskelija-asuntoalue tai opiskelijakylä keskustan ja korkeakoulujen läheisyydessä.

Asemakaavaprosessin vaiheet

 1. Lainvoimainen asemakaava

  Asemakaava saa lainvoiman kuulutuksella valitusajan päätyttyä tai kun mahdolliset valitukset on käsitelty.

 2. Hyväksyminen

  Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan.

 3. Ehdotus

  Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Ehdotuksesta pyydetään lausuntoja ja siitä voi jättää muistutuksia.

 4. Luonnos

  Asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä ja siitä pyydetään lausuntoja ja mielipiteitä.

 5. Vireille tulo 17.3.2020

Valmistelija