Ohita valikko

Ahventien opiskelijakylä (ak1107)

Tavoitteena on tutkia alueen kehittämismahdollisuuksia ja luoda edellytyksiä lisärakentamiselle ja alueen kehittämiselle sekä mahdollisesti osan rakennuskannan korvaamiselle uudisrakentamisella.

Päämääränä on viihtyisä, toimiva ja monipuolinen opiskelija-asuntoalue tai opiskelijakylä keskustan ja korkeakoulujen läheisyydessä.

Asemakaavaprosessin vaiheet

  1. Lainvoimainen asemakaava

    Asemakaava saa lainvoiman kuulutuksella valitusajan päätyttyä tai kun mahdolliset valitukset on käsitelty.

  2. Hyväksyminen 13.6.2022

  3. Vireille tulo 17.3.2020

Valmistelija