Ohita valikko

Haapaniemen urheilualue (ak1118)

Asemakaavan taustaselvityksiä voi pyytää kaavoituksesta nähtäväksi. Taustaselvityksiä on referoitu asemakaavaselostuksessa kattavasti.

Asemakaavoituksen kohteena on Haapaniemellä sijaitsevaa Välitien, Huutoniementien, Kappelinmäentien ja Radiotien rajaama metsä- ja peltoalue, jota halkoo pohjois-etelä-suuntainen Matalaselänojan kanaali.

Aluetta on tarkoitus kehittää yleiskaavan sekä Vaasan laakso- ja ulkoilualuesuunnitelman mukaisesti monipuolisena urheilu- ja virkistysalueena. Tavoitteena on lainvoimainen asemakaava vuonna 2022.

  1. Vireille 4.5.2021

  2. Ehdotus

  3. Hyväksytty

  4. Lainvoimainen

Valmistelija