Ohita valikko

Keskustan yhtenäiskoulu (ak1121)

Kaava-alue sijaitsee Vaasan keskustassa alle puolen kilometrin etäisyydellä torilta etelään ja rajautuu Raastuvankatuun, Rauhankatuun ja Kauppapuistikkoon. Korttelissa on Vaasan kansalaisopiston, Varhaiskasvatuksen ja Vaasan kaupungin hallinnon tiloja sekä tyhjillään olevia opetustiloja. Asemakaavarajauksessa on mukana myös Keskuskoululta Kasarminkadulle johtava palokatu (Valokuvaajankuja).

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Keskustan yhtenäiskoulun toteutuminen. Tavoitteena on lainvoimainen asemakaava vuonna 2023.

Lisätietoja löytyy sivun alaosasta.

 1. Vireille 13.10.2021

 2. OAS 28.10.-12.11.2021

  Asemakaavan Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 28.10.-12.11.2021.
  Mahdolliset mielipiteet asiasta tulee toimittaa kaavoitukseen kaavoitus@vaasa.fi

 3. Luonnos

 4. Ehdotus

 5. Hyväksytty

 6. Lainvoimainen

KESKUSTAN YHTENÄISKOULUA KOSKEVA ASEMAKAAVATYÖ

Asemakaavamuutoksen tavoitteet syntyivät suomenkielisen perusopetuksen palveluverkkoselvityksestä, jossa tarkasteltiin Vaasan keskustan ja sen lähialueiden kouluverkkoa. Selvityksen johtopäätös oli, että keskustan alueen suomenkielisen perusopetuksen tilat keskitetään kokonaisuuteen, joka käsittää nykyisen Keskuskoulun ja kaavamuutosalueen. Keskuskoulu ei ole mukana kaavarajauksessa, sillä se pysyy nykyisessä käytössään, eikä siihen kohdistu korjaus- tai laajennustarpeita.

Kaavamuutosalue on ollut julkisessa käytössä siitä asti, kun Vaasa siirrettiin nykyiselle paikalleen. Se määriteltiin koulutontiksi jo C.A. Setterbergin laatimassa vuonna 1855 vahvistetussa asemakaavassa. Asemakaavamuutoksen avulla ylläpidetään kouluperinteen jatkumista ydinkeskustassa. Kaavoitettavat korttelialueet säilytetään kokonaisuudessaan julkisessa käytössä. Näin kaavoitettavalle alueelle voidaan sijoittaa osa yhtenäiskoulun tiloista. Alueella nyt toimiva kansalaisopisto ja perusopetuksen hallinto voivat jatkaa toimintaa nykyisissä tiloissaan.

 

Kaavatyössä tarkastellaan muun muassa seuraavia asioita:

 • Korttelialueiden käyttötarkoitus
 • Rakennusoikeus ja kiinteistöjen rajat
 • Rakennetulle ympäristölle asetettavat laatuvaatimukset
 • Alueella olevat kulttuurihistorialliset arvot, rakennussuojeluasiat
 • Täydentämisrakentaminen lyhyellä aikavälillä (käynnissä oleva Keskustan yhtenäiskoulun hankesuunnittelu)
 • Täydennysrakentaminen pitkällä aikavälillä (mahdolliset tulevaisuuden täydennysrakentamismahdollisuudet)
 • Uudisrakennusten sovittaminen arvokkaiden rakennusten mittakaavaan
 • Pysäköintiin liittyvät asiat
 • Liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat
 • Asemakaavan vaikutukset rakennettuun ympäristöön, luonnonympäristöön, ihmisten elinolosuhteisiin ja sosiaalisiin olosuhteisiin

Kaavatyössä ei määritellä seuraavia asioita:

 • Rakennusten tarkemmat tilajärjestelyt
 • Pihan tai sisätilojen kalustus
 • Opetustoimintaan liittyvät asiat
 • Investointipäätökset, investointien ajankohdat

KESKUSTAN YHTENÄISKOULUA KOSKEVA HANKESUUNNITTELU

Keskustan yhtenäiskoulun hankesuunnittelua ja sen jälkeen tehtävää tarkempaa rakennussuunnittelua tehdään rinnakkain asemakaavan muutoksen kanssa. Hankesuunnitelma valmistuu syksyn 2021 aikana ja se etenee seuraavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätöksenteon jälkeen voidaan aloittaa rakennussuunnittelu.

Hankesuunnittelusta vastaa Talotoimi. Suunnittelutyössä on osallistettu oppilaitosten käyttäjiä. Lisäksi lokakuussa 2021 on järjestetty kaikille avoin verkkokysely.

Hankesuunnitelman tavoitteena on saada vuoteen 2026 mennessä Vaasan keskustaan uusi koulukokonaisuus suomenkielisen perusopetuksen luokille 1-9. Kokonaisuus muodostuu kahdesta osasta:

 • Nykyisen Keskuskoulun tiloissa opiskelevat vuosiluokkien 1-5 oppilaat
 • Viereiseen kortteliin keskitetään keskitetään 6.-9. luokkien opetus.

Uusien tilojen valmistuttua englanninkielinen alakouluopetus Suvilahden koulusta sekä Merenkurkun yläkoulu kokonaisuudessaan siirtyvät uuden Keskustan yhtenäiskoulun tiloihin. Merenkurkun koulun kiinteistö poistuu opetuskäytöstä. Kansalaisopisto Alman toiminta jatkuu normaalisti osoitteessa Raastuvankatu 31.

 • R 29: ”Entinen Ehrströmin talo”, jossa on tällä hetkellä perusopetuksen hallinnon tiloja. Säilyy nykyisessä käytössä.
 • R 31: ”Vaasan korkeakoulu”, jossa on nykyään kansalaisopiston tiloja. Säilyy pääosin nykyisessä käytössä.
 • R 33: Entinen tiedekirjasto. Rakennus on viime vuodet toiminut väistötilana erilaisille kaupungin toiminnoille. Puretaan ja korvataan uudella koulurakennuksella.
 • KP 22: Entinen kansakoulurakennus, ”Kauppapuistikon ala-aste”. Rakennuksessa on viimeksi ollut Steiner-koulun tiloja. Peruskorjataan osaksi keskustan yhtenäiskoulua.
 • R 39-43: Keskuskoulu. Rakennus säilyy nykyisessä käytössä, mutta asemakaavamuutoksen myötä siitä muodostuu osa keskustan yhtenäiskoulua

 

Hankkeen yhteyshenkilöt