Ohita valikko

Kuulahdenkatu (ak1103)

Asemakaavamuutoksella linjataan Kuulahden huvila-alueelle johtava reitti uudelleen. Kuulahdenkadun liittymä Reininkadulta suljetaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan huvila-alueelle Kaarlentien kautta. Kuulahden huvila-alueella olevien huviloiden käyttötarkoitus päivitetään vastaamaan toteutunutta tilannetta.

Asemakaavaprosessin vaiheet

Hankkeen edetessä alle lisätään asemakaavaan liittyvät asiakirjat. Aikajanalta näet vaiheittain milloin ne ovat julkisesti nähtävillä ja niistä voi esittää mielipiteitä.

 1. Lainvoimainen asemakaava

  Asemakaava saa lainvoiman kuulutuksella valitusajan päätyttyä tai kun mahdolliset valitukset on käsitelty.

 2. Hyväksyminen

  Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan.

 3. Ehdotus

  Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Ehdotuksesta pyydetään lausuntoja ja siitä voi jättää muistutuksia.

 4. Luonnos

  Asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä ja siitä pyydetään lausuntoja ja mielipiteitä.

 5. Vireille tulo

  Asemakaavahanke alkaa. Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville ja kaavan tavoitteista pyydetään mielipiteitä.

Lisätiedot