Ohita valikko

Laajametsän Rekkakatu (ak1115)

Asemakaavan muutos koskee Rekkakatua ympäröiviä alueita Laajametsän kemianteollisuudelle osoitetun alueen pohjoispuolella. Asemakaavoitettavan alueen koko on noin 43 hehtaaria.

Alueelle on teollisuus- ja varastorakennusten lisäksi tarkoitus osoittaa laajemmin aluetta palvelevia yhdyskuntateknisiä toimintoja, kuten erityisalue maa-aineksen läjitystä varten, kaukolämmön tuotantolaitos ja alueen halki linjattava voimalinja.

Tavoitteena on lainvoimainen asemakaava alkuvuonna 2022.

  1. Vireille 16.6.2021

  2. Ehdotus

  3. Hyväksytty

  4. Lainvoimainen

Valmistelija