Ohita valikko

Teeriniemen kaupunginosakeskus (ak1112)

Vanhojen asuntoalueiden elinvoimaisuuden tukeminen on osa kaupun­gin strategiaa ja maankäytön toteuttamisohjelmaa.  Nykyisen päiväko­din läheisyyteen on tarkoitus rakentaa korvaava päiväkoti. Hanke vaatii asemakaavan muutoksen. Samassa yhteydessä tarkistetaan Teerinie­menkadun ja Joutsenkadun risteysalueen pohjoispuolen kortteleita mahdollistamalla täydennysrakenta­minen eri lähipalveluille. Kaava-alueesta on tarkoitus tehdä Teeriniemen kaupunginosakeskus, joka on helposti saavutettava. Kaavaluonnos on tarkoitus saada nähtäville syk­syllä 2021.

  1. Vireille 25.2.2021

  2. OAS 25.5.-8.6.2021

  3. Luonnos

  4. Ehdotus

  5. Hyväksytty

  6. Lainvoimainen

Valmistelija