Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Ilmakuva Vaasa keskusta tori

Toriparkin laajennus (ak1071)

Asukkaita halutaan osallistaa hankkeeseen vuorovaikutussuunnitelman ja vuorovaikutuskyselyn avulla. Vuorovaikutussuunnitelma esittelee asemakaavan laadinnan lähtökohtia, sisältöä ja tavoitteita, sekä sisältää suunnitelman siitä, miten kaavan laadinnan aikana kuullaan asukkaita ja muita osallisia. Löydät vuorovaikutussuunnitelman aikajanalta tämän tekstin alapuolelta. Vuorovaikutuskysely on auki 21.5. – 6.6.2021. Linkki kyselyyn löytyy sivun yläosasta.

Kaupunginhallitus hyväksyi 21.3.2016 aiesopimuksen Vaasan Toripysäköinti Oy:n kanssa asemakaavan muuttamiseksi Vaasanpuistikolla. Toimijan tavoitteena on rakentaa noin 800 uuttaa pysäköintipaikkaa Vaasanpuistikon alle avolouhosmenetelmällä. Aiesopimus on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka. Selvitys uusien sisäänkäyntien sijoittumisesta on valmistunut keväällä 2018. Samalla tutkitaan Kauppapuistikko 14:n kiinteistön lisärakentamismahdollisuuksia. Kaavatyö alkaa vuoden 2021 aikana.

Asemakaavan laatiminen tukee Vaasan kaupungin strategista tavoitetta tiivistää keskustaa. Asemakaavan muutosta laadittaessa tulee erityisesti huomioida alueen historiallisesti arvokas luonne ja varmistaa se, että toteutus vahvistaa keskusta-alueen toimivuutta, arkkitehtonista laatua ja viihtyisyyttä.

Tavoitteena on myös turvata ympäröivän maankäytön toimintaedellytykset sekä huomioida kevyen liikenteen tarpeet. Asemakaavoituksessa tulee huomioida myös mahdollinen keskustan katutunneliratkaisu.

  1. Vireille 1.3.2020

  2. Vuorovaikutussuunnitelma 21.5.2021

  3. Luonnos

  4. Ehdotus

  5. Hyväksytty

  6. Lainvoimainen

Lisätiedot