Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Vireillä olevat yleiskaavat

  • Osayleiskaavoituksen kohteena on Vaskiluodon alue. Kaava-alueen pinta-ala on noin 5,5 km2, josta vesialuetta on noin 2,5 km2. Suunnittelun tavoitteena on mm. hyödyntää Vaskiluodon mahdollisuudet ja potentiaali osana Vaasaa ja Vaasan seutua, luoda edellytykset sataman ja logistiikan kehittämistä varten sekä sovittaa yhteen alueen eri intressit ja käyttötarkoitukset.

  • Kyrönjoen varrella sijaitseva Vähäkyrö on ollut jo rautakaudella asuttu viljelysseutu. Vähäkyrö liittyi osaksi Vaasan kaupunkia vuonna 2013. Vähänkyrön kirkonseudun edellinen osayleiskaava on vuodelta 1999. Yleiskaavatilanteen päivitykselle onkin näiden muuttuneiden olosuhteiden myötä selkeä tarve.

  • Merkkikallion osayleiskaava

    Merkkikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavoitus käynnistyi vuonna 2014 yhteistyössä Mustasaaren kunnan kanssa.